Вмінення концепція

Вмінення концепція – концепція деяких західних науковців (Ф. Візера, Дж. Кларка та ін.), згідно з якою джерелом кількісно визначених частин продукції та її вартості є праця і капітал. Грунтується на концепції “факторів виробництва”, “знижувальної продуктивності капіталу”, концепціях “граничної продуктивності”. її відмінність від концепції “факторів виробництва” полягає в намаганні точно визначити ті частки сукупного суспільного продукту, які можуть бути вмінені (приписані) праці й капіталу. Насправді такою продуктивністю,

а отже, і джерелом вартості є лише праця. Крім того, у процесі взаємодії праці з засобами виробництва виникає нова продуктивна сила (синергічний ефект), вирішальна роль у якій належить праці (оскільки вона приводить в дію засоби виробництва). Кількісну характеристику частки участі капіталу в сукупному суспільному продукті, визначену Клерком, логічніше віднести до величини (основної маси) синергічного ефекту. В. к. також абстрагується від інших факторів виробництва, в т. ч. від підприємницької діяльності (отже, праці), яка є ще одним джерелом вартості. Крім того, навіть з позиції самої концепції Кларка, відірваним
від реалій дійсності є положення про можливість подвоєння капіталу за його натурально-речовою формою за незмінної вартості. За наявності таких темпів технічного прогресу алогічним є положення В. к. про незмінний обсяг засобів виробництва, який припадає на одного робітника. Внаслідок цього певною мірою зросте і обсяг капіталу за вартістю, що припадає на кожного робітника. Це, своєю чергою, робить алогічною тезу Кларка про спад обсягів продукції, що виробляється. В. к. також передбачає, що споживчі блага наділяють вартістю ті виробничі блага, які беруть участь у їх виробленні. Головним принципом цієї теорії є те, що доходи пропорційні обсягам виробленої продукції, а оплата кожного фактора здійснюється відповідно до обсягу виробленого ним продукту (див. Менгер).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вмінення концепція - Економічний словник