Внутрігосподарське планування

Внутрігосподарське планування – діяльність управлінського апарату підприємства, фірми, компанії щодо встановлення завдань окремим підрозділам (цехам, бригадам, ланкам), виробничим дільницям, виділення необхідних ресурсів і забезпечення їх виконання. Завдання можуть бути як перспективні, так і поточні та оперативні. Поточні плани (техпромфінплани) є складовою річних планів, що охоплюють розвиток виробництва, техніки, фінансів та ін., передбачають виробництво і реалізацію продукції, планування собівартості, праці (кількість працівників,

продуктивність праці, фонд зарплати), використання матеріально-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності виробництва. Поточне В. п. конкретизують у планах окремих підрозділів підприємства на коротші терміни (півріччя, квартал, декада). Підприємство самостійно здійснює В. п., визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на його продукцію, роботи, послуги і з необхідності забезпечення потреб виробництва і соціального розвитку, підвищення особистих доходів його працівників. В. п. підпорядковане виконанню договорів зі споживачами (покупцями), робіт, послуг, у т. ч. з державними органами і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. Важливою ланкою В. п. є фінансове планування (див. Фінансове планування).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Внутрігосподарське планування - Економічний словник