Внутрігосподарський розрахунок

Внутрігосподарський розрахунок – система взаємовідносин між підприємством та його внутрішніми підрозділами (цехами, дільницями, бригадами та ін.), що грунтується на принципах самоокупності у виробничій діяльності, оплаті праці за рахунок зароблених підрозділом засобів та ін. (див. Господарський розрахунок). Так, пропорції розподілу прибутку встановлюються на основі внутрішніх економічних нормативів, а кожна господарська одиниця несе повну економічну відповідальність за збитки, заподіяні іншій ланці за рахунок госпрозрахункового доходу або залишкового прибутку. Підрозділи, що знаходяться на В. р., не мають прав юридичної особи, не реалізують продукцію державі, не вступають у товарно-грошові відносини безпосередньо зі збутовими організаціями, не ведуть самостійних операцій з банком. У розвинених країнах світу В. р. найбільшою мірою втілюється в мультидивізіональній корпорації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Внутрігосподарський розрахунок - Економічний словник