Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 3. КРОВ І ЛІМФА

УРОК 17. Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

Освітня мета: сформувати в учнів поняття про внутрішнє середовище організму, його склад, відносну сталість. Ознайомити учнів зі значенням крові і її складом. Дати поняття про кров і плазму як внутрішнє середовище організму.

Основні поняття і терміни: гомеостаз, плазма крові, фізіологічний розчин, формені елементи крові.

Обладнання: таблиця “Кров”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Мотивація

навчальної діяльності.

Французький фізіолог Клод Бернар писав: “Я першим почав напо­лягати на тій ідеї, що для тварин є власне два середовища: одне – зо­внішнє, у якому розташований організм, а друге – внутрішнє, у якому живуть елементи тканин”.

Повідомлення теми, мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Внутрішнє середовище організму. Його значення. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, пояснення схеми.)

Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

2. Внутрішнє середовище організму – транспортна система. Функції транспортної системи. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, пояснення схеми “Функції

транспортної системи”.)

Функції транспортної системи

Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

3. Кров, її склад і значення. Кров як один із видів сполучної тканини. (Прочитай головоломку):

Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

(Кров – рідина особливих властивостей.)

А) Кров – магічна рідина.

У східних воїнів був звичай пити кров переможених ворогів. Єгип­тяни вважали кров ліками від хвороб (мастили себе кров’ю). Клятви скріплювалися кров’ю. А чи кров – рідина?

Б) Кров як сполучна тканина. Функції крові. (Розповідь вчителя, складання схеми.)

Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

В) Склад крові, плазма крові. (Робота в малих творчих групах – використання тексту підручника, додаткової літератури, роздаткового матеріалу).)

Завдання і запитання для груп.

1. Скільки крові циркулює в організмі людини, якщо його маса ста­новить 45 кг, а кров становить 7,7%? Скільки крові циркулює по системі кровообігу (54%)? Скільки крові зберігається в кров’яних депо – 46% (селезінка, печінка, шкіра)?

2. Використовуючи роздатковий матеріал, складіть схему “Склад крові”.

Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

3. Плазма крові, її хімічний склад. Проаналізуйте таблицю і дайте відповідь на запитання: чому кров називають “полоненим морем”?

Хімічний склад морської води і сироватки крові (у %)

Хімічні елементи і сполуки

Морська вода

Сироватка крові (плазма)

Na

30,5

39,0

Mg

3,8

0,5

Са

1,2

1,0

К

1,8

2,6

Сl

55,2

45,0

СО2

0,5

11,0

Інші елементи

7,0

0,9

Разом

100%

100%

4. Гомеостаз – здатність організму підтримувати динамічну сталість внутрішнього середовища. (Розповідь вчителя з елементами бесіди.)

– Які органи забезпечують гомеостаз?

– Яку біологічну роль відіграє гомеостаз?

5. Фізіологічний розчин, його застосування в медицині. Гемоліз крові. (Розповідь вчителя.)

6. Кровотворні органи. (Розповідь вчителя з використанням таблиці “Кров”.)

III. Закріплення вивченого матеріалу.

Бесіда:

1. Поясніть, чим відрізняється сироватка крові від плазми.

2. Дослід свідчить, що в крові, котру розвели дистильованою водою, еритроцити розчиняються. Поясніть:

А) чому так відбувається;

Б) чому не відбувається розчинення еритроцитів і загибель людини, якщо людина випиває багато води.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Підготувати додаткову літературу про історію відкриття еритроцитів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові - Плани-конспекти уроків по біології