Воблий

Воблий Костянтин Григорович (1876 – 1947) – відомий український економіст, засновник Київського комерційного інституту (нині Київський національний економічний університет). Основою економічної науки вважав теорію вартості, розглядаючи яку виступав проти моністичного підходу (тобто оцінки вартості лише трудовими витратами або лише психологічними мотивами австрійської школи). Завдання держави вбачав у наданні допомоги (через прийняття відповідного законодавства і проведення соціальної політики) тим, хто неспроможний витримати ринкову

конкуренцію. Доводив, що вільний ринок вигідний для економічно нерозвинених країн, що роль держави в економічному житті суспільства зростає. Водночас вільний ринок, на його думку, не відповідає інтересам робітників. Критикував соціалізм за всебічну регламентацію суспільного життя, придушення приватної ініціативи та особистої діяльності. В. запевняв, що завданням дедукції є встановлення відносин між економічно важливими змінними, а самі відносини можна називати економічними законами. Це свідчить про відсутність у В. чіткого розуміння сутності економічних законів. Невиваженим було і заперечення В. перспектив кількісно-математичного
підходу в економічній науці. В. критикував визначення предмета політичної економії, дане М. І. Туган-Барановським (див. Туган – Барановський), а сам характеризував його як економічні (виробничі) відносини у щільному зв’язку з розвитком продуктивних сил.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Воблий - Економічний словник