ВОДИ СУХОДОЛУ ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ

Мета:

Навчальна: сформувати загальні уявлення про внутрішні води материка, особливості існування та нерівномірність поширення залежно від рельєфу та клімату; удосконалювати уміння складати характеристику головних басейнів річкового стоку та річкових систем;

Розвивальна: розвивати вміння аналізувати й синтезувати інформацію відповідно до поставлених навчальних завдань, уміння працювати з картами, удосконалювати уміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності, сприяти розвитку інтересу до гідрології;

Виховна: розвивати

пізнавальні можливості, самостійність, самовдосконалення, увагу, пам’ять.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична карта Євразії, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: внутрішні води, клімат, рельєф, річка, річковий басейн, річкова система, режим, живлення, притока, водоспад.

Географічна номенклатура: річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

– Пригадайте, які гідрологічні

об’єкти належать до вод суходолу.

– Який з материків, вивчених раніше, має найбагатшу гідрографічну мережу? найгірше забезпечений водами?

– Чим це зумовлено?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уважно розгляньте фізичну карту Євразії. Чи багатий материк внутрішніми водами? Працюючи вдома з картою, ви побачили, що в Євразії протікають багато крупних річок земної кулі. Озера Євразії також вирізняються своїми розмірами й глибиною. До того ж на нашому материку найпотужніший шар багаторічної мерзлоти, грандіозні гірські льодовики, колосальні запаси підземних вод.

Для того щоб охарактеризувати розподіл внутрішніх вод материка та їхні загальні особливості, скористаємося фізичною картою Євразії. Також вам стануть у пригоді знання про клімат та рельєф материка.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика внутрішніх вод

Гідрографічна мережа материка найбільше розвинута на заході, півночі, сході й південному сході материка.

Євразія багата усіма видами внутрішніх вод: річками, озерами, болотами, підземними водами, льодовиками, великими областями вічної мерзлоти, які займають найбільші площі у світі.

Оскільки клімат та рельєф різних частин Євразії неоднаковий, то води суходолу розподілені по території материка дуже нерівномірно.

2. Особливості річкових систем материка

Тільки в Євразії річки належать до басейнів усіх чотирьох океанів, а басейн внутрішнього стоку є найбільшим у світі.

Найбільшу водостічну площу має Північний Льодовитий океан. Найбільші річки: Об, Єнісей, Лена, Печора, Північна Двіна, Індигірка, Колима. Живлення переважно снігове, узимку надовго замерзають.

Басейн Тихого океану – найбільші річки: Янцзи, Хуанхе, Амур, Меконг. Переважає дощове живлення (мусонні дощі влітку).

Басейн Індійського океану – найбільші річки: Інд, Ганг із Брахмапутрою, Тигр і Євфрат. Живлення – переважно дощове, а у верхів’ях – льодовиково – дощове. Улітку під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків розливаються, узимку – міліють.

Басейн Атлантичного океану – більшість річок Європи. На крайньому заході річки мають дощове живлення, повноводні протягом року (Сена, Темза, Рейн, Ельба). Річки середньої Європи мають переважно снігове живлення, повінь навесні, межень – влітку (Одер, Дунай, Дніпро, Дністер, Дон).

До річок басейну внутрішнього стоку належать Волга, Урал, Сирдар’я, Амудар’я.

Практична робота 10 (продовження). Позначте на контурній карті річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр.

3. Найбільші річки Євразії

Янцзи (Блакитна ріка) – найбільша річка Євразії, бере початок на пустельній північно-східній окраїні Тибету. У верхній течії має глибоке русло й приймає велику кількість приток, які стікають із гір. Рясні мусонні дощі часто спричинюють катастрофічні повені.

– Волга – найбільша з річок Європи, типова рівнинна річка з повільною течією. Бере початок на Валдайській височині, витікаючи непримітним струмком із невеликого болота. У своїй течії на південь Волга приймає сотні приток, найбільші з яких – Ока й Кама. Весняна повінь.

– Дунай – міжнародна річка, перетинає територію десяти європейських держав. У нижній течії утворює велику дельту із сотнями мілких рукавів і приток.

– Дніпро – головна річка України. Бере початок на Валдайській височині, перетинає Росію, Білорусь і 981 км тече територією України. Дніпро приймає близько 1000 приток, має весняну повінь й змішане живлення. Із грудня до середини березня замерзає. Дніпро є найбільшою судноплавною річкою України та важливим джерелом водопостачання.

4. Значення річок

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Порівняйте пари річок за режимом та типом живлення: Лена та Хуанхе, Ганг та Дунай, Волга та Амур.

– Поясніть, чим обумовлені розбіжності між ними.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Складіть письмову характеристику однієї з річок Євразії (за власним вибором) за типовим планом.

– Випереджальне (окремим учням): підготуйте повідомлення про озера – рекордсмени Євразії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВОДИ СУХОДОЛУ ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ - Плани-конспекти уроків по географії