ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§40. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

– Як може змінюватися повітря внаслідок господарської діяльності людини?

ЯК ЛЮДИНА ВПЛИВАЄ НА АТМОСФЕРУ. Людина своєю діяльністю здатна змінювати склад і властивості атмосферного повітря. Останнім часом повітря містить велику кількість шкідли­вих домішок. Вони потрапляють в атмосферу з промислових підприємств (мал. 176). Сильно отруюють повітря вихлопні гази численних авто­мобілів. Якщо такі гази скупчуються в повітрі і змішуються з краплинами туману,

то утворюється смог (мал.177). Цей отруйний туман стелиться по землі на рівні органів дихання людини, що є особливо небезпечним. Часто смог виникає у великих містах.

Дуже небезпечним є забруднення повітря такими хімічними речовинами, як сполуки сірки й азоту. Сполучаючись із водяною па­рою, вони повертаються на землю у вигляді кислотних дощів. Такі дощі випадають іноді за тисячі кілометрів від місця свою утворення. Вони шко­дять здоров’ю людей, забруднюють фунти, через них всихають ліси (мал. 178).

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

Мал. 176. Промислові викиди

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

Maл. 177. Смог

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

class=""/>

Мал.178. Наслідки кислотних дощів

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

Мал. 179. Основні забруднювачі повітря

Впливаючи своєю діяльністю на атмосферу, лю­дина здатна спричинити і зміни клімату. Так, для своїх потреб люди спалюють мільйони тонн різних видів палива (вугілля, природного газу та ін.) для того, щоб отримати електроенергію. При цьому в атмосферу виділяється вуглекислий газ. Його кількість поступово збільшується. І він починає діяти як ковдра навколо планети, як парник: до Землі пропускає сонячне проміння, яке нагрі­ває поверхню, а тепло від земної поверхні – “не випускає”, перешкоджаючи його розсіюванню у космосі. Це призводить до підвищення тем­ператури повітря на всій Землі. Таке явище вчені назвали парниковим ефектом (мал. 180). Є припущення, що через парниковий ефект середньорічна температура повітря тропосфери підвищилася за минуле століття щонайменше на 1°С і надалі підвищуватиметься. Тобто наша планета почала більше прогріватися. Таке відхилення називають глобальним потеплінням Учені вважають, що навіть таке незначне, на перший погляд, потепління може мати значні наслідки. Нині основний тягар потепління несе на собі природа. Найперше посилиться танення льодовиків. Це призведе до підняття рівня вод океанів і морів. Тоді приморські низовини, де живуть люди, будуть затоплені. Наземні види рослин і тварин почнуть переміщуватися до гір і полюсів. Так само будуть мігрувати з тро­пічних вод багато видів риб. Є побоювання, що невдовзі вплив глобального потепління пошириться і на людей. Це загрожує нашому здоров’ю і продовольчій безпеці. Так, підви­щення температури позначиться на врожаях пшениці, рису і кукурудзи, що може призвести до голоду. Нікому на планеті не вдасться уникнути наслідків зміни клімату.

Смог, кислотні дощі, парниковий ефекті глобальне поте­пління – це лише окремі приклади “реагування” атмосфери на дії людей. Нині їх масштаби зросли так, що атмосфера вже потребує захисту.

ЯК ОХОРОНЯТИ АТМОСФЕРУ. Чисте повітря – це життєва необхідність людини. Для збереження його чистоти потрібно обмежувати викиди диму, шкідливих газів, інших домішок. Для цього на промислових підприємствах установлюють газо – і димовловлювачі.

Щоб зменшити шкоду, якої завдає атмосфері господар­ська діяльність, люди шукають інших (екологічно чистих на відміну від спалювання палива на електростанціях), способів одержання електроенергії. Такими є, наприклад, використання енергії річок, вітру, Сонця (мал. 181). У містах, де скупчується транспорт, розши­рюють площі зелених насаджень. Дерева – не лише потужні виробники кисню, вони значно зменшують запиленість повітря.

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

Мал. 180. Парниковий ефект

Наслідки глобального потепління

Унаслідок глобального потеплін­ня почастішали шторми, зливові дощі, повені, засухи й надмірно спекотні дні. Океани стали теплішими. Почали танути снігові шапки на вершинах гір. Є припу­щення, що через 100 років може розтанути лід довкола Північного полюса. Тоді підніметься рівень морів, і вода затопить приморські території. Учені прогнозують і подальше нагрівання поверхи і Землі.

Охорона атмосфери потребує об’єднання зусиль людей в усіх країнах світу. Адже за­бруднене повітря, переміщуючись, не зважає на державні кордони. Повсякчас потрібно пам’ятати, що атмосфера – це величезна цін­ність нашої планети.

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

Maл. 181. Екологічно чисті електростанції

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Забруднення атмосфери призводить до таких негативних явищ, як смог, кислотні дощі, парниковий ефект, глобальне потепління.

– Атмосфера – це величезна цінність нашої планети, вона потребує охорони від забруднення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1.У чому виявляється вплив діяльності людини на атмосферу?

2.Що таке смог? Унаслідок чого він виникає?

3. Чим небезпечні кислотні дощі?

4. Унаслідок чого виникає парниковий ефект?

5. Якими можуть бути наслідки глобального потепління?

6. Чому від стану атмосфери залежить здоров’я людей?

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема: Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень.

1. На основі власних спостережень і різних джерел інформації проаналізуйте стан повітря у вашому населеному пункті. З’ясуйте, чи повітря забруднене.

2. Установіть, що є джерелами забруднення повітря у вашій місцевості.

3. Чи є у вашій місцевості служби, які ведуть спостереження за станом повітря?

4. Запропонуйте заходи для збереження чистого повітря у вашій місцевості.

5. Спробуйте намалювати плакат, який закликав би охороняти повітря.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

1. Граф Майк. Буря: Факти. Знахідки. Відкриття. – К.: Махаон, 2011.

2. Баклі Брюс та ін. Погода: Енциклопедичний путівник. – К.: Махаон, 2007.

3. Зубков О. О. Завбачення погоди за місцевими ознаками. – К.: Урожай, 1997.

4. Прох Л. 3. Оповідання про вітри. – К.: Рад. школа, 1983.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Для самоконтролю навчальних досягнень

1. Установіть, який шар НЕ є частиною атмосфери.

А астеносфера

Б стратосфера

В тропосфера

Г озоновий

2. Визначте середню добову температуру повітря за такими даними: +1; +3; +6; +6; 0; -2; -4; +2.

А 1,7 °С

Б 5 °С

В З °С

Г 1,5 °С

3. У якому випадку вітер, що виникатиме між ділянками з різним атмо­сферним тиском, буде найсильніший?

А 758 мм рт. ст……… 760 мм рт. ст.

Б 755 мм рт. ст………. 758 мм рт. ст.

В 762 мм рт. ст………. 753 мм рт. ст.

Г 769 мм рт. ст………..769 мм рт. ст.

4. Установіть, яке поняття має таке визначення: “Стан приземного шару повітря в даній місцевості у певний час”.

А погода

Б клімат

В тропосфера

Г вологість

5. Укажіть, якою буде температура повітря біля підніжжя гори заввишки 2 км, якщо на її вершині вона становить 0 °С.

А + 12 °С

Б-12 °С

В-6°С

Г+6°С

6. Установіть відповідність між приладом і тим, що він вимірює.

1 барометр

А температура

2 гігрометр

Б атмосферний тиск

3 термометр

В вологість повітря

4 анемометр

Г хмарність

Д сила вітру

7. Установіть відповідність між кліматичним поясом та властивостями

Повітря в ньому.

1 арктичний

А холодне, сухе, запилене

2 помірний

Б жарке, вологе

3 тропічний

В холодне, сухе, прозоре

4 екваторіальний жарке, сухе, запилене

Д взимку – холодне, влітку – жарке

8. Розташуйте послідовно шари атмосфери, починаючи від земної поверхні.

А стратосфера

Б тропосфера

В верхні шари повітря

Г озоновий шар

9. Як змінюється температура повітря з висотою?

10. За температури +30 °С абсолютна вологість повітря дорівнює 15 г/м3. Визначте його відносну вологість.

11. Чому в напрямку від екватора до полюсів клімат стає холоднішим?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ - Географія
« 
 »