Вплив людини на природу

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

§ 55. Вплив людини на природу

Пригадайте, що таке навколишнє середовище. Як людина може змінювати природу? Наведіть приклади.

Людина – головна сила в перетворенні географічної оболонки.

Поява людини на Землі визначила подальшу історію розвитку географічної оболонки. Первісні люди мало впливали на природне середовище. З розвитком суспільства цей вплив поступово зростає.

Спочатку люди розводили свійських тварин і займалися кочовим скотарством. Потім перейшли до землеробства. В історії відомі такі

землеробні цивілізації, як Стародавні Єгипет. Вавилон. Індія. Китай, які інтенсивно використовували долини річок Нілу. Тигру, Євфрату, Інду. Гангу, Хуанхе, що мали родючі грунти.

З розвитком промисловості людина активно використовує корисні копалини, будівельний матеріал, воду, ліс тощо. Готова продукція промислового виробництва переміщується в усі частини планети. З’являються нові. невідомі природі речовини (пластмаси, сплави, штучні волокна). Крім того, людина будує споруди, дороги, канали. Унаслідок господарської діяльності людей накопичуються тонни сміття та промислових відходів, які забруднюють природне

середовище.

Люди спалюють щодня мільйони тонн вугілля, нафти, природного газу, що призводить до збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері. Із запуском космічних апаратів, використанням літаків пов’язана поява озонових дірок в атмосфері. Загалом порушується природний кругообіг речовин на Землі. Спостерігаються зміни в кліматі планети, він стає теплішим. Це може спричинити танення льодів Арктики й Антарктиди, затоплення приморських низовин, зміщення меж природних зон. зникнення деяких видів рослин і тварин тощо.

Протягом життя одного покоління стало очевидним, що людина – головна сила в перетворенні географічної оболонки.

Ноосфера. Відомий український учений академік В. Вернадський назвав людство могутньою силою. На початку XX ст. він увів у науку нове поняття – “ноосфера” (сфера розуму).

Ноосфера – новий стан розвитку географічної оболонки, біосфери, при якому розумна людська діяльність є вирішальним чинником її розвитку. Ноосфера швидко розвивається. Стійкий стан географічної оболонки зберігався десятки мільйонів років, а нині вона швидко змінюється.

Швидкий розвиток наукової думки дав змогу людині зменшити її залежність від існуючих природних умов. Людство навчилося створювати штучну їжу, одяг, використовувати енергію атома, підпорювати космічний простір. Сучасне суспільство вчені називають інформаційним, або суспільством знання. Проте цей новий етап розвитку планети ще недостатньо вивчений. За розвиток географічної оболонки в майбутньому відповідає людство.

Навколишнє середовище. Щороку навантаження на природу Землі зростають у наслідок утручання людини в біосферу через господарську діяльність. Викиди шкідливих речовин (мал. 148), внесення мінеральних добрив на поля, відходи тваринництва, робота машин забруднюють природне середовище. Повітряні й океанічні течії переносять на великі відстані відпрацьовані речовини. Так. повітря, забруднене димом промислових підприємств Німеччини, переноситься повітряними потоками на територію Скандинавського півострова.

Викиди радіоактивних речовин під час катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції були рознесені на території Білорусі, Росії, країн Прибалтики та Скандинавії.

У крові пінгвінів, які водяться в Антарктиді, учені виявили шкідливі хімічні речовини, що потрапили до них від риби, якою вони харчувалися. Це підтверджує цілісність і взаємозв’язок між компонентами природи всієї Землі. Найбільш забрудненими територіями планети є Європа, окремі території Азії та Північної Америки. Ці приклади доводять, що географічна оболонка Землі має замкнутий, безвідхідний кругообіг речовин.

Як вам уже відомо, навколишнє середовище – це природне середовище. яке оточує людину, а також об’єкти, створені її діяльністю.

Охорона навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища – це цілий комплекс заходів (політичних, економічних, технологічних, юридичних), які спрямовані на підтримання природи в стані, що відповідає потребам біосфери, і забезпечує збереження здоров’я людини.

Взаємодія людини та природи особливо загострилася в 60-70-х роках XX ст. Тоді різко зросли обсяги видобування корисних копалин, виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, збільшилася чисельність населення планети майже вдвічі. Серед сучасних екологічних проблем, які природа не в змозі побороти самостійно, є забруднення повітря. води, грунтів, зникнення багатьох рослин і тварин. руйнування озонового шару атмосфери, вирубування лісів, наступ пустелі, накопичення в природі промислових відходів, побутового сміття тощо. Тож людство постало перед необхідністю розв’язання завдань охорони навколишнього середовища та здоров’я людей. У зв’язку з цим у більшості країн світу було створено природоохоронні органи. Контроль за станом атмосфери, річок, озер, грунтів, лісів здійснюють спеціальні служби.

Вплив людини на природу

Мал. 148. Забруднення повітря

У світі працюють міжнародні громадські й державні організації, що опікуються проблемами охорони Світового океану, вод суходолу, атмосфери, надр землі, рослинності та тваринного світу, космічного простору. Такими організаціями є Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів. Всесвітній фонд дикої природи. Науковий комітет з проблем навколишнього середовища. У нашій державі створено Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

Повторимо головне

– Вплив діяльності людини на природу з розвитком суспільства зростає.

– Академік В. Вернадський увів у науку нове поняття – “ноосфера”.

– Ноосфера – новий стан розвитку географічної оболонки, у якому людська діяльність є відповідальним чинником її розвитку.

– Господарська діяльність людини негативно впливає на природу.

– Серед сучасних проблем, які природа не в змозі побороти самостійно, є парниковий ефект, кислотні дощі, забруднення повітря, руйнування озонового шару, накопичення відходів, забруднення вод Світового океану, грунтів, зникнення багатьох рослин і тварин.

– Життя всього людства тісно пов’язане з природою. Разом з тим існування всього живого на Землі залежить від поведінки людини в природі, уміння господарювати, від її екологічної культури.

Ключові терміни та імена

– В. Вернадський, ноосфера, навколишнє середовище.

Запитання та завдання

1. Наведіть приклади зміни природи під впливом господарської діяльності людини.

2. Що таке ноосфера? Хто перший увів це наукове поняття?

3. Чому В. Вернадський назвав людство могутньою силою?

4. Підготуйте виступ про зміну природи Землі внаслідок господарської діяльності людини.

5. Що таке навколишнє середовище?

6. Наведіть приклади нерозривного зв’язку компонентів навколишнього середовища.

7. Обгрунтуйте вислів “охорона навколишнього середовища”.

8. Яких заходів вживає людство для охорони навколишнього середовища?

9. Наведіть приклади нераціонального використання природи у вашій місцевості.

Позначте й підпишіть на контурній карті України природний заповідник Асканія-Нова, національні природні парки: Шацький, Синевір. Святі гори.

Підготуйте інформацію про сучасні зміни в природі Землі внаслідок господарської діяльності людини за матеріалами преси.

Розробіть правила розумної поведінки людини в природі.

Скарбничка дослідника

Промислове та хімічне забруднення повітря, водойм, грунтів негативно впливає на імунітет (несприйнятливість) людського організму і, навпаки, сприяє біологічному забрудненню, тобто розвитку мікробів і вірусів – збудників різних небезпечних для людини хвороб. Тому лікарі радять використовувати воду з відкритих джерел – озер, річок, ставків, деяких криниць, а перед уживанням обов’язково кип’ятити.

Ми завжди прагнемо частіше бувати в лісі, горах, на березі моря, річки, озера чи ставка. Тут ми краще почуваємося, відчуваємо відновлення сил, бадьорості. Санаторії і будинки відпочинку розміщують у найкращих природних куточках. І це не випадково. Як уже відомо, навколишній краєвид позитивно впливає на здоров’я людини та її психологічний стан. Милування красою природи стимулює життєві сили людини, заспокоює її нервову систему.

Тому в містах треба створювати більше парків, скверів, клумб, висаджувати дерева у дворах, уздовж доріг тощо. Учені вважають, що в сучасному місті людина має бути оточена природою, а зелені насадження в місті – займати більше половини його площі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вплив людини на природу - Географія