Вправа 3

Вправа З

1. Дано:

Q1 = q2 = 10-7 Кл

R = 0,1 м

Вправа 3

Розв’язання:

Згідно із законом Кулона, сила взаємодії між кульками дорівнює: Вправа 3 Оскільки q1 = q2 , то Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 3

Підставимо числові значення:Вправа 3

Відповідь: сила взаємодії 9 мН.

F – ?

2. Дано

Q 1 = 0,66 ? 10-7 Кл

Q 2 = 1,1 ?

10 -5 Кл

R = 3,3 см =

= 3,3 ? 10-2 м

Вправа 3

Розв’язання:

Згідно із законом Кулона, сила взаємодії між кульками дорівнює: Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 3

Підставимо числові значення:Вправа 3

Відповідь: сила взаємодії 6 Н.

F – ?

3. Дано:

Q 1 = 4g01

Q 2 = 4g01

Вправа 3

Розв’язання:

Згідно із законом Кулона початкова сила взаємодії

Дорівнює: Вправа 3А кінцева: Вправа 3

Тоді

Вправа 3

Відповідь: сила взаємодії збільшиться у 64 рази.

Вправа 3

4. Дано:

Е = -1,6 ? 10-19 Кл

Q= 1,6 ? 10-19 Кл

R =0,5 ? 10-8 см =

= 0,5 ? 10-10 м

Вправа 3

Розв’язання:

Згідно із законом Кулона сила взаємодії дорівнює:

Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 3

Підставимо числові значення:

Вправа 3

Відповідь: сила взаємодії дорівнює 92,16 ? 10 9 Н.

F – ?

5. Дано:

Q1 = 3 ? 10-7 Кл

Q 2 = 2 ? 10 -7 Кл

R = 10 см =0,1 м

Вправа 3

Розв’язання:

Вправа 3

Тіло буде перебувати в рівновазі, якщо рівнодійна всіх сил буде дорівнювати нулю. Тобто, Вправа 3

Оскільки силиВправа 3Протилежно спрямовані, то F1 – F2 = 0,

F1 = F2. Вправа 3

Тоді Вправа 3

Вправа 3

Підставимо числові значення:

Вправа 3

Відповідь: на відстані 5,5 см від першого тіла.

Х-?

6. Дано:

Вправа 3

Т = 0,3 г = З? 10 -4кг

Вправа 3

Q1 = 3 ? 10-7 Кл

Q 2 = 5 ? 10 -8 Кл

Вправа 3

Розв’язання:

Спочатку на кульку діють дві сили: тяжіння та натягу нитки. Оскільки кулька перебуває у рівновазі, то Вправа 3

Спроектуємо ці сили на вісь Ох, що спрямована вздовж нитки. mg – T1 =0, T1 =mg.

Після піднесення другої кульки на першу будуть діяти три сили: тяжіння, натягу нитки та відштовхування: Вправа 3

Спроектуємо ці сили на вісь Ox: mg – Т2 – F = 0.

Знайдемо силу відштовхування із закону Кулона

Вправа 3

Тоді Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 3

Підставимо числові значення: Вправа 3

Відповідь: на відстані 30 см.

R – ?

7. Дано:

Q1 = 1 нКл =

=1? 10 -9 Кл

Q 2 = 3 нКл =

=3? 10 -9 Кл

M = 9 мН =

=9? 10 -3 Н

Вправа 3

Розв’язання:

Згідно із законом Кулона, сила взаємодії між тілами дорівнює: Вправа 3 Звідси Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 3

Підставимо числові значення:

Вправа 3

Відповідь: тіла знаходяться на відстані 1,7 мм.

R – ?

8. Дано:

Q1 = q2 = q=

=40? 10 -8 Кл

α = 60о

Вправа 3

І = 20 см = 0,2 м

Розв’язання:

Вправа 3

Коли кульки розійшлися, на кожну з них діятимуть три сили: тяжіння, натягу нитки та відштовхування. Оскільки кульки перебувають у рівновазі, то Вправа 3

Оберемо систему координат хОу та спроектуємо сили на осі Ох і Оу.

Вправа 3

Розв’яжемо систему рівнянь відносно т:

Вправа 3

Згідно із законом Кулона: Вправа 3

Оскільки q1 = q2 = q, а r=2l, тоВправа 3Тоді Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 3

Підставимо числові значення:

Вправа 3

Відповідь: маса кожної кульки 1,53 г.

M1= m 2 = m – ?

9. Дано:

Т1 = т2 = т = 1 г = =1 ? 10-3кг

Q1 = q2 = q

Вправа 3

Вправа 3

Вправа 3

Розв’язання:

Згідно із законом всесвітнього тяжіння: Вправа 3

Згідно із законом Кулона: Вправа 3

Оскільки Вправа 3 то Вправа 3Вправа 3

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 3

Підставимо числові значення:

Вправа 3

Відповідь: заряди кульок 0,86 ? 10 -13 Кл.

Q – ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вправа 3 - ГДЗ з фізики