Вправа 4

Вправа 4

1. Дано:

Вправа 4

Q = 4мкКл =

= 4 ? 10-6 Кл

L = 5 см = 5 ? 10-2 м

α = 60о

Розв’язання:

Сила, що діє на тіло з боку електричного поля, виконує роботу, що дорівнює: Вправа 4

Модуль сили дорівнює: F = qE. Отже, Вправа 4

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 4

Підставимо числові значення:

Вправа 4

Відповідь: поле виконує роботу 5 мкДж.

А – ?

cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">

2. Дано:

L = 10 см = 0,1 м

Вправа 4

А = 4 ?10 -3 Дж

α = 0о

Розв’язання:

Сила, що діє на тіло з боку електричного поля, виконує роботу, що дорівнює Вправа 4 Оскільки Вправа 4 то А = FI. Модуль сили дорівнює F = qE. Отже, Вправа 4

Перевіримо одиниці фізичних величин: Вправа 4

Підставимо числові значення:Вправа 4

Відповідь: заряд тіла 0,2 мкКл.

Q – ?

3. Дано:

Вправа 4

Q = 4мкКл =

=

4 ? 10-6 Кл

А (2 м; 1 м)

В (3м; 4 м)

Розв’язання:

Сила, що діє на тіло з боку електричного поля, виконує роботу, яка дорівнює: Вправа 4 Модуль сили дорівнює F = qE.

Знайдемо модуль переміщення.

Вправа 4

Вправа 4

Знайдемо косинус кута між вектором напруженості електричного поля та переміщенням: Вправа 4

Тоді Вправа 4 Отже, Вправа 4

Перевіримо одиниці фізичних величин:Вправа 4

Підставимо числові значення:

Вправа 4

Відповідь: поле виконує роботу 2 мДж.

А – ?

4. Дано:

Т = 10-9 кг

Q = 10-6 кЛ

T = 10-3 с

Вправа 4

Розв’язання:

Рух частинки, що влітає в однорідне електричне поле перпендикулярно до лінії напруженості поля, складається із прямолінійного рівномірного руху по інерції та рівноприскореного руху під дією електричного поля. Траєкторія руху матиме вигляд параболи:

Вправа 4

Цей рух схожий на рух тіла, кинутого горизонтально. З боку поля на частинку діє сила Вправа 4 яка надає їй прискорення

Вправа 4

Оскільки прискорення спрямоване вздовж вектора напруженості, то проектуючи на вісь Оу, отримаємо:Вправа 4

Електричне поле виконує роботу:

Вправа 4Тоді Вправа 4

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 4

Підставимо числові значення:

Вправа 4

Відповідь: поле виконує роботу 5 ? 10-4 Дж.

А – ?

5. Дано:

Вправа 4

Вправа 4

V = 0

Е = 1,6 ? 10-19 Кл

M = 9,1 ? 10-31 кг

Розв’язання:

Якщо електрон рухається в напрямі ліній напруженості поля, то його рух буде рівносповільненим. Відстань, яку він пролетить до повної зупинки, можна знайти двома способами.

Спосіб 1: Вправа 4 Оскільки v = 0, то Вправа 4

Оскільки рух тіла рівносповільнений, то модуль прискорення буде від’ємним і дорівнює Вправа 4 Отже Вправа 4

Спосіб 2: В електричному полі діє сила, яка виконує роботу і змінює кінетичну енергію електрона. За законом збереження енергії Вправа 4 Вправа 4Оскільки v = 0, то Вправа 4

Робота, виконана електричною силою: А = FI = еЕІ.

Отже, Вправа 4Звідси Вправа 4 Проекція переміщення електрона дорівнює Вправа 4 ЗвідсиВправа 4

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 4

Підставимо числові значення:

Вправа 4

Відповідь: електрон пролетить 0,24 мм за 0,48 ? 10-8 с.

І – ?

T – ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вправа 4 - ГДЗ з фізики