Врахування людського фактора в державно-управлінській діяльності

Державне управління

Врахування людського фактора в державно-управлінській діяльності. Людський фактор є центральним у процесах державного управління. Ефективна державно-управлінська діяльність можлива тільки внаслідок позитивного, відданого та енергійного ставлення працівників до справи. Професіоналізм (відповідна професійна підготовка, постійна обізнаність зі станом справ, великий досвід у відповідній сфері управління), активність, ініціативність та працьовитість – це далеко не повний перелік параметрів та проявів людського

фактора. Професіоналізм сьогодні неможливий без знання сучасних принципів управлінської діяльності. До тих із них, що безпосередньо пов’язані з людським фактором, можна віднести принципи: стратегічного мислення, прийняття рішень, управління якістю рішень, ступеня свободи рішення, делегування повноважень, ініціативи, управління людьми, організації роботи керівника, єдиноначальності, першого керівника, функціональної дефініції, а також скалярний. Фактор участі людини в процесі управління, зокрема при прийнято рішень, завжди супроводжується фактором імовірності, і відповідно фактором ризику щодо вирішення актуальних
проблем для досягнення визначених цілей держави. Для прогнозування цих факторів дослідники використовують моделювань ймовірності досягнення цих цілей, тобто побудову моделі проблемної ситуації з урахуванням усіх основних її можливих параметрів та можливих впливів на них зазначених факторів. Досвід таких досліджень свідчить про те, що поведінка людини зумовлена цінністю цілі та ймовірністю її досягнення, а також про те. що саме суб’єктивна ймовірність (безпосередньо пов’язана з людиною) визначає вибір стратегії прийняття рішень. Звідси й необхідність особливого вивчення механізмів формування суб’єктивної ймовірності у процесах прийняття управлінських рішень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Врахування людського фактора в державно-управлінській діяльності - Державне управління