Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”

Тема. Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”.

Мета. Розширювати уявлення про середовище текстового редактора. Навчати учнів вставляти до текстового документа графічне зображення, змінювати його розміри. Вдосконалювати вміння вводити текст з дотриманням правил орфографії і пунктуації, зберігати текстовий документ. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу

дітей. Розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, самостійність учнів. Розвивати інтерес до здобуття знань. Виховувати інтерес до вивчення предмета, культуру роботи за комп’ютером.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, навичок та вмінь.

Матеріали до уроку. Підручники, робочі зошити, ручки, олівці, проектор, комп’ютери, кольорові капелюшки, таблиця почуттів, картки із словами “Так”. “Ні”.

Зміст уроку

1. Організаційна частина.

З тих пір, як білий світ існує,

Немає людини, яка знань не потребує.

В усі часи народи світу

До знань тягнулись, до освіти.

Я знаю, в класі кожний

– геній,

Та щоб талант у вас не згас,

Працюйте! – скаже кожний вчений. –

Робіть цікавим навчання час.

2. Актуалізація опорних знань.

“Логічний ланцюжок”

Учитель називає слово, далі хтось з учнів додає слово і пояснює, як воно пов’язане з першим словом, і т. д.

– Людина -> комп’ютер (допомагає людині в роботі) -> програми (приводять комп’ютер у дію для досягнення певної мети або результату) ->WordPad (текстовий редактор) -> текст (документ, що створюється у текстовому редакторі) -> малюнок, фотографія (його теж можна розмістити в текстовому редакторі).

3. Мотивація навчальної діяльності.

– Для чого вставляти до текстового документа графічні зображення? (Щоб викликати інтерес до нього, зробити зрозумілішим його зміст.)

– Ви вже вмієте створювати малюнки в графічному редакторі, знаходити картинки і фотографії в Інтернеті і зберігати їх на комп’ютері, додавати графічні об’єкти на слайд. А сьогодні навчимося вставляти їх до текстового документа. Тема сьогоднішнього уроку – “Створення документа з малюнками”.

4. Вивчення нового матеріалу.

Стратегія “Таблиця позначок”

– Прочитайте текст у підручнику на с. 48-49 та за допомогою умовної позначки “!” позначте олівцем ту інформацію, зміст якої раніше вам не був відомий.

Фізкультхвилинка

Читай, читай, голівонько,

Та трішки відпочинь.

(Коловірухи головою.)

А спинка, мов лінієчка,

Усі турботи скинь.

(Почергово піднімають ліве і праве плече.)

– Що нового дізналися із прочитаного?

(Як можна розмістити зображення у тексті.)

5. Закріплення знань.

Робота в зошиті

Завдання 2.

– Пронумеруйте послідовність дій, які треба виконати, щоб вставити зображення до текстового документа.

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: Операції над папками і файлами, Опрацювання тексту на компютері Встановити курсор у потрібне місце.

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: Операції над папками і файлами, Опрацювання тексту на компютері Вибрати кнопку Відкрити

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: Операції над папками і файлами, Опрацювання тексту на компютері Вибрати кнопку Зображення

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: Операції над папками і файлами, Опрацювання тексту на компютері Вибрати зображення.

Завдання 3.

– Вкажіть, за допомогою якого вказівника можна змінити зображення.

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: Операції над папками і файлами, Опрацювання тексту на компютері

6. Робота за комп’ютером.

A) Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером.

“Так – ні”

Кожен учень отримує дві картки. На одній написано “Так”, на іншій – “Ні”. Учитель демонструє слайди з малюнками, що зображають поведінку дітей в комп’ютерному класі. Учні показують картки, то означають згоду або незгоду з побаченим. Один з учнів висловлює власні міркування вголос. Висловлювання може бути доповнене іншими учнями.

Б) Інструктаж учителя щодо роботи з комп’ютерною програмою.

– За допомогою текстового редактора введіть тексти, які ви підготували. Скористайтеся алгоритмом створення нового документа. Вставте до тексту малюнки. Збережіть текстовий документ.

B) Робота з комп’ютерною програмою.

Г) Релаксація (зняття зорової втоми).

Офтальмологічна пауза

Очі швидко обертаєм,

Головою не хитаєм.

Вліво раз, два, три, чотири,

Вправо стільки ж повторили.

По колу очі обертаєм

І все навколо розглядаєм.

Раз – коло, два і три, чотири,

Щільніше очі ми закрили.

На п’ять і шість їх потримали

І потім знову закружляли.

Г) Продовження роботи з комп’ютерною програмою.

7. Підсумок уроку. Рефлексія.

– Ми закінчили вивчення розділів “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”. Висловіть свою думку за допомогою “шести капелюхів мислення”.

За бажанням учні одягають кольорові капелюшки, попередньо ознайомившись із запитаннями, що знаходились у них, висловлюють свої думки.

Жовтий капелюх. Чи задоволені ви результатами своєї роботи?

Зелений капелюх. Що було новим для вас?

Синій капелюх. Чи будуть набуті навички для вас корисними і потрібними в житті та навчанні?

Білий капелюх. Яка ще інформація потрібна?

Чорний капелюх. На що в майбутньому варто звернути особливу увагу?

Червоний капелюх. Які почуття у вас виникли на уроках інформатики? Що ви відчували?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері” - Плани-конспекти уроків по інформатиці