Взаємодія дуба і ясена

Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ

Лекція 8. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.5 Взаємодія дуба і ясена

У дібровах України господарство ведеться не тільки на дуб, але і на дуб з ясенем звичайним, як двома головними породами. У право­бережному Лісостепу головною породою може бути і клен – явір, а у Прикарпатті – бук лісовий.

Високі якості ясеневої деревини, його корисні властивості як породи першого ярусу дозволяють ясен вирощувати у відповідних лісорослинних умовах

поряд з дубом на правах другої головної породи. Це потребує особливих лісогосподарських заходів, оскільки біоекологічні властивості цих двох порід різні. Потрібно знати, в яких лісорослинних умовах ставити на перше місце дуб, а в яких ясен. Це питання можна вирішити, якщо чітко уявляти собі едафічні варіанти дібров та характер взаємодії дуба і ясена у цих умовах.

Специфічним для ясена є різка зміна взаємодії з іншими породами залежно від того, наскільки сприятливими для нього будуть лісорослинні умови. У сприятливих умовах ясен досить конкурентоздатний з яскраво вираженою властивістю пригнічувати своїх сусідів.

У несприятливих умовах він швидко втрачає своє панівне становище у насадженні. Це визначається біологічними властивостями ясена. Так, ясен набагато активніше, ніж дуб, транспірує вологу (у 2 і більше рази), набагато інтенсивніше, ніж дуб і супутні породи, поглинає із фунту елементи живлення, інтенсивніше накопичує органічні речовини у першу половину вегетаційного періоду, а це значить, що він активніше, ніж дуб, вико­ристовує весняні запаси вологи і поживних речовин (дуб їх використовує у другій половині вегетаційного періоду). Ясен має виключно розвинену кореневу систему, причому дрібних коренів у 25-сантиметровому шарі грунту знаходиться до 80%. У той же час скелетні корені сягають глибини 1,5 – 2,0 м. За типом живлення ясен – автотроф, тоді як дуб і численні його супутники – мікотрофи. Ясен виключно вимогливий до трофності грунту, тому він сильніше за інші породи реагує на зниження родючості грунту. Швидка втрата ясенем конкурентоздатності при погіршенні умов існування, продиктована його високою вибагливістю до середовища. Через інтенсивність життєдіяльності ясен набагато більше світлолюбний за дуб. У той же час він менш вибагливий до тепла у вегета­ційний період, що дозволяє йому зростати північніше дуба, а по від­ношенню до морозів – значно чутливіший, ніж дуб. Ясен не такий посухостійний, як дуб, тому більш вимогливий до вологості клімату. Ясен досить чутливий до заморозків, чим поступається перед іншими дібровними породами.

Характерним при взаємодії дуба і ясена є те, що найбільша напруга взаємин спостерігається у корененаселеному шарі грунту. Головну роль тут відіграє поверхнева, сильно розгалужена коренева система ясена. Особливо це відчутно у степових дібровах, де ясен з успіхом перехоп­лює вологу.

У природних за походженням насадженнях ясен доживає до стиглості тільки у виключно багатих умовах (ясеневий підтип груд, дібров). Стосовно умов зволоження, то у сухих дібровах ясен посту­пається дубу. У свіжих дібровах – домінує ясен, а у вологих – дуб. Все це потрібно враховувати при лісовирощуванні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Взаємодія дуба і ясена - Довідник з природознавства