Взаємодія тіл. Сила

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

УРОК № 7

ТЕМА. Взаємодія тіл. Сила – міра взаємодії. Лабораторна робота № 5 “Вимірювання об’ємів твердих тіл і рідин”

Мета: формувати уявлення про типи взаємодії, про силу; формувати експериментальні уміння визначати об’єм тіл; розкрити пізнаванність природних явищ і можливість їх використання; продовжити формувати навички самостійної роботи з підручником; виховувати в учнів наполегливість у досягненні мети.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: ебонітова та скляна палички,

папір, хутро або шерсть, магніти, пружина, важки.

Структура уроку

1. Актуалізація опорних знань учнів.

2. Вивчення нового матеріалу.

3. Фронтальне виконання лабораторної роботи.

4. Узагальнення та закріплення нових знань.

5. Підсумок уроку. Домашнє завдання

Демонстрація

1. Взаємодія заряджених тіл.

2. Взаємодія магнітів.

3. Навантаження пружини

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що роблю, я розумію.

Конфуцій

I. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель

повідомляє учням результати самостійної роботи, стисло аналізує типові помилки. Пропонує їм відповісти на питання, що таке фізика і що вона вивчає, назвати одиниці вимірювання часу, довжини, площі та об’єму.

II. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Фізичні тіла можуть впливати певним чином одне на одне, тобто взаємодіяти. Результатом цієї взаємодії може бути те, що тіла деформуються, змінюють швидкість чи напрям свого руху. (Демонстрація зіткнення двох візків, що рухаються в одному напрямі з різними швидкостями або назустріч одне одному.)

– Чи можете ви навести інші приклади взаємодій?

– Кількісною мірою взаємодії тіл є сила. Сила є векторною величиною, тобто характеризується не лише числовим значенням, а й напрямом і точкою прикладання (можна запропонувати учням відкрити щільно зачинені двері, прикладаючи силу в різних точках). Силу вимірюють динамометром в одиницях ньютонах (Н), названих так на честь англійського фізика Ісаака Ньютона, і позначають літерою – F. (Учнів можна більш докладно ознайомити з біографією вченого.) Розрізняють силу тяжіння, силу пружності, силу тертя та інші сили електричного і магнітного походження.

Сила тяжіння – це сила, з якою Земля притягує до себе всі тіла. Завдяки цьому притяганню всі тіла, підняті над Землею і потім кинуті, падають униз; у річках тече вода; підстрибнувши вгору, ми опускаємося на Землю. Дослідами встановлено, що сила тяжіння прямо пропорційна масі тіла. Якщо маси тіл однакові, то однакові й сили тяжіння, які діють на них. Про тіло більшої маси ми говоримо, що воно важче. Про тіла, маси яких різні, ми говоримо, що одне важче, друге – легше.

Деформація – це зміна форми або об’єму тіла. (Демонстрація пружної та пластичної деформації.)

Сила пружності – це сила, що виникає під час деформації тіла і напрямлена в бік, протилежний переміщенню частинок тіла при деформації. Якщо тіло підвісити до пружини чи нитки, то розтяг пружини чи нитки припиниться тоді, коли значення сил пружності і тяжіння будуть однакові.

Електризація – це процес, у результаті якого тіла набувають властивості притягувати інші тіла. Електричний заряд передається через тертя або дотикання. Під час електризації кожне тіло набуває свого заряду. Скляна паличка, потерта об шовк, набуває позитивного заряду (+), а шовк при цьому заряджається негативно (-). Ебоніт, потертий об вовну, заряджається негативно (-), а сама вовна при цьому – позитивно (+). Різнойменно заряджені тіла притягуються, а однойменно заряджені – відштовхуються. (Демонстрація електризації тертям і взаємодії заряджених тіл.) Слід ознайомити учнів із застосуванням електризації в побуті і на виробництві; з її корисними властивостями і негативними наслідками. Можна нагадати їм про те, що на уроках фізики вже йшлося про електричні явища, у тому числі про блискавку. Також треба нагадати про магнітні явища (демонстрація взаємодії магнітів, магнітних стрілок та притягання магнітами залізних і сталевих предметів).

Магнітну взаємодію розглядають як притягання або відштовхування тіл, що мають магнітні властивості.

Учням слід наголосити, що у навколишній природі та техніці спостерігаються різноманітні взаємодії між тілами, планетами, молекулами, атомами та ядрами.

III. Виконання лабораторної роботи №5

Інструктаж щодо правил техніки безпеки

Тема. Вимірювання об’єму твердих тіл і рідин

Мета роботи: навчитися вимірювати об’єм твердих тіл правильної та неправильної форми, об’єм рідин.

Обладнання: лінійка, дерев’яний брусок, мензурка, посудина з водою, тіло неправильної форми, нитки, відливна склянка, порожня посудина, набір твердих тіл, металева кулька.

ХІД РОБОТИ

1. Вимірте довжину, ширину та висоту дерев’яного бруска. Обчисліть його об’єм.

Довжина, L, см

Ширина, b, см

Висота, h, см

Об’єм, V, см3

2. Вимірте радіус R металевої кульки в такий спосіб: покладіть її між двома паралельними брусками й вимірте відстань між брусками – вона дорівнює 2R. Обчисліть об’єм кульки за формулою V = 4Взаємодія тіл. СилаR3/3.

3. Визначте ціну поділки мензурки.

4. Визначте об’єм тіла неправильної форми за умови, що його можна повністю занурити у воду.

5. Визначте об’єм тіла неправильної форми за умови, що його не можна повністю занурити у воду. (Скористайтесь відливною склянкою. Перш ніж розпочинати вимірювання, склянку наповнюють водою до рівня отвору відливної трубки. Після занурення тіла частина води, що за об’ємом дорівнює об’єму тіла, виливається. Визначивши мензуркою її об’єм, знаходять об’єм зануреного у воду тіла.)

6. Дайте відповідь на питання: як за допомогою мензурки визначити об’єм однієї шротинки?

7. Зробіть висновок за виконаною роботою.

IV. Узагальнення та закріплення нових знань

Бесіда за питаннями

– Чому у фізиці використовують поняття взаємодії?

– Які тіла взаємодіють під час падіння каменя?

– Що відбувається з тілом, якщо на нього не діють інші тіла?

– Внаслідок дії якої сили м’яч, кинутий горизонтально, летить не по прямій, а по кривій траєкторії?

– Що таке сила? Яким приладом її вимірюють? Як визначають одиницю сили?

– Ви на абсолютно гладкому катку. Перебираєте ногами і – ні з місця, тертя ж бо не має! Як вам вибратися? Як змінити швидкість (потрібне друге тіло)?

– Люди, тварини, а також інші тіла, що здатні рухатись, відштовхуються від земної кулі і змінюють швидкість. А у земної кулі швидкість при цьому змінюється?

– Як взаємодіють тіла, що заряджені однойменно, різнойменно?

– Які тіла називають постійними магнітами?

– Які з відомих вам речовин притягуються магнітом?

– Як виміряти об’єм твердого тіла? Рідини?

– Які одиниці об’єму ви знаєте?

– Про яке фізичне явище йдеться у вірші О. Пушкіна:

Пливли ми радісно гуртом,

Ті парус прямо нагинали,

Ті одностайно ударяли Об воду веслами.

(Йдеться про взаємодію тіл.)

V. Підсумок уроку. Домашнє завдання

Підбиваючи підсумки уроку, учитель наголошує на поширеності різноманітних взаємодій у природі та важливості їх вивчення, понятті сили як кількісної міри взаємодії між тілами, особливостях сили земного тяжіння. Додому учням можна дати завдання опрацювати матеріал про різні види взаємодій, а також описати взаємодії, що спостерігаються в повсякденному житті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Взаємодія тіл. Сила - Плани-конспекти уроків по фізиці