Взаємодія води з оксидами. Індикатори

С. 156, № 7

Фенолфталеїни не можна використовувати для того, щоб розрізнити дистильовану воді і розчин лимонної кислоти, тому що в нейтральному і кислому середовищі фенолфталеїн не має кольору.

№ 11

Кислотні оксиди – SO3, N2O5.

Основні оксиди – BaO, MgO, К2О.

№ 12

Оскільки фенолфталеїн у розчині продукту реакції оксиду з водою набуває малинового забарвлення, то цей розчин має лужне середовище, отже цей оксид основний і при взаємодії з водою утворює луг, наприклад, Na2O + H2O = 2NaOH.

№ 13

Оскільки лакмус в розчині продукту реакції оксиду хімічного елементу з водою набуває червоного забарвлення, то цей розчин має кисле середовище, отже цей оксид кислотний і при взаємодії з водою утворює кислоту: SO2 + Н2O = H2SO3.

№ 15

Щоб розрізнити розчин цих засобів, потрібно використати універсальний індикаторний папір. В кислому середовищі він стає червоним; в лужному середовищі – синім.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Взаємодія води з оксидами. Індикатори - ГДЗ з Хімії