Взаємозв’язки основних компонентів екосистеми

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ

Взаємозв’язки основних компонентів екосистеми

Взаємозвязки основних компонентів екосистеми

Правило екологічної піраміди: на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси та енергії, яку запасають організми за одиницю часу, значно більша, ніж на наступних (в 5-10 разів).

Взаємозвязки основних компонентів екосистеми

Сукцесія – процес саморозвитку екосистеми, внаслідок взаємодії живих організмів між собою та довкіллям.

Біосфера – частина геологічних оболонок земної кулі, заселена живими організмами;

– оболонка Землі, яка перетворюється під дією живих організмів;

– єдина глобальна екосистема вищого порядку.

Колообіг карбону

Взаємозвязки основних компонентів екосистеми

Колообіг нітрогену

Взаємозвязки основних компонентів екосистеми

Ноосфера – новий стан біосфери, за якого розумна діяльність людини стає основним чинником її розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Взаємозв’язки основних компонентів екосистеми - Формули й таблиці