Характерні хімічні властивості металів

ІІ семестр

Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 24

Тема уроку. Характерні хімічні властивості металів

Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними хімічними властивостями металів, рядом активності металів; показати взаємозв’язок між хімічними властивостями металів та будовою їхніх атомів; розвивати навички складання рівнянь окисно-відновних реакцій і реакцій іонного обміну на прикладі хімічних властивостей металів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: фронтальна робота, робота з дидактичною

схемою, лабораторна робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Демонстрація 2. Горіння магнію.

Лабораторний дослід 1. Порівняння хімічної активності металів.

Лабораторний дослід 2. Взаємодія металів з розчинами кислот.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

1. Хімічний калейдоскоп

– Найтвердіший метал – Cr.

– Метал з найвищою електропровідністю – Ag.

– Найважчий метал – Os.

– Найм’якіший – Na.

– Радіоактивний, що був відкритий

першим, – Ra.

– Найактивніший у періодичній системі – Fr.

– Найпластичніший – Au.

– Найлегший – Li.

– Найбільш легкоплавкий – Hg.

– Метал найяскравішого червоного кольору – Cu.

– “Найчорніший” метал – Fe.

– Найбільш тугоплавкий – W.

– Найпоширеніший у природі – Al.

2. Які фізичні властивості проявляють метали завдяки металевим кристалічним граткам?

3. Чи можна стверджувати, що метали мають однакову хімічну активність? Наведіть приклади з життя.

4. Чи однаково поводяться різні метали у воді?

5. Чи можна стверджувати, що метали не взаємодіють з водою? Наведіть приклади.

6. Які метали найбільше використовує людина?

7. Які фізичні й хімічні властивості цих металів сприяють їх широкому застосуванню?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Проведення експерименту

Демонстрація 1. Взаємодія натрію з водою

У три кристалізатори з водою під витяжкою обережно занурюємо: у перший – шматочок заліза, у другий – шматочок кальцію, у третій – шматочок натрію.

Що спостерігаємо?

Чому метали поводяться по-різному?

Висновок: метали мають різну хімічну активність.

Звертаємося до ряду активності металів М. М. Бекетова.

2. Порівняння хімічної активності металів

1) Найбільш енергійно метали реагують з неметалами:

А) з галогенами:

Ca + Cl2 = CaCl2

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

Б) із сіркою:

Fe + S = FeS

2Al + 3S = Al2S3

В) з киснем:

2Mg + O2 = 2MgO

4Li + O2 = 2Li2O

Умовно розіб’ємо ряд активності металів на чотири частини:

Li Ca Na Mg

Al Zn Fe Sn Pb

H Cu Hg

Ag Pt Au

I

II

III

IV

Метали, що знаходяться в ряду активності до Al, швидко й мимовільно окислюються киснем:

2Ca + О2 = 2CaО

Метали від Al до Н окислюються повільно або в разі нагрівання:

2Zn + О2 = 2ZnО

Метали від Н до Pt окислюються за високої температури:

2Cu + О2 = 2CuО

Такі метали, як платина й золото, не окислюються киснем повітря.

Завдання 1. Троє учнів біля дошки записують ОВР, указують окисник і відновник.

2) З водою метали також реагують неоднаково.

Метали до Al активно реагують з водою без нагрівання:

2Na + 2Н2О = 2NaОH + Н2

Метали до Н реагують з водою в разі нагрівання:

Zn + Н2О = ZnO + H2

Метали, розташовані в ряду активності після водню, з водою не реагують.

Завдання 2. Двоє учнів біля дошки записують ОВР, указують окисник і відновник.

3) лабораторний дослід 2. Взаємодія металів з розчинами кислот

Взаємодія металів з кислотами також відбувається відповідно до їх положення в ряду активності металів.

Згадаємо закономірності взаємодії металів з кислотами.

Проведемо експеримент.

У чотири пробірки з розчином хлоридної кислоти занурюємо гранули міді, цинку, магнію й алюмінію.

Завдання 3. Запишіть рівняння ОВР, укажіть окисник і відновник.

Запишіть рівняння реакцій у іонно-молекулярній формі.

Характерні хімічні властивості металів

Відновник: Характерні хімічні властивості металів

Окисник: Характерні хімічні властивості металів

Характерні хімічні властивості металів

Різниця в активності дозволяє одним металам витісняти інші з розчинів їх солей.

Лабораторний дослід 1. Порівняння активності металів У першу пробірку наливаємо розчин купрум(ІІ) хлориду й опускаємо туди гранулу цинку; у другу пробірку наливаємо розчин цинк хлориду й опускаємо гранулу міді; у третю – розчин купрум(ІІ) хлориду й гранулу магнію; у четверту – розчин цинк хлориду й магній; у п’яту – розчин магній хлориду й цинк.

Що спостерігаємо? (Учні записують рівняння окисно-відновних реакцій, що протікають, указують окисник і відновник; записують скорочене іонне рівняння.)

Характерні хімічні властивості металів

Окисник: Характерні хімічні властивості металів

Відновник: Характерні хімічні властивості металів

Характерні хімічні властивості металів

Висновок: ці метали можна розташувати в ряд за зниженням їх активності: Mg, Zn, Cu.

IV. Узагальнення й систематизація

1. Розглядаємо схему хімічних властивостей металів та її зв’язок з рядом активності, пропонуємо учням зробити узагальнюючий висновок про хімічні властивості металів:

– У реакціях метали проявляють відновні властивості.

– Активність металу можна оцінити за його положенням у ряду активності.

– Застосування металу визначається як його фізичними, так і хімічними властивостями.

2. Робота в групах

Групові завдання

Скласти рівняння реакцій за схемою:

Характерні хімічні властивості металів

Метал

Група 1: Са.

Група 2: К.

Група 3: Zn.

Група 4: Na.

Група 5: Mg.

Група 6: Al.

Групи виконують завдання та здають на перевірку вчителю.

V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання. Групи обмінюються схемами-завданнями для виконання вдома.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Характерні хімічні властивості металів - Плани-конспекти уроків по хімії