Хікc

Хікc (Hicks) Джон Річард (1904-1989) – англійський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки “за новаторський вклад у загальну теорію рівноваги і теорію добробуту” (разом з К. Ерроу) 1972. Народився в м. Воріка (Великобританія), закінчив Оксфордський університет, 1922-1935 викладав у Лондонській школі економіки, в 1935-1938 займався науковою роботою в Кембриджському університеті, у 1935-1946 працював професором економіки Манчестерського університеті, з 1952 по 1965 – професором Оксфордського ун-ту, а відтак займався науковою роботою в Оксфордському університеті. У праці “Теорія заробітної плати” (1932) досліджував проблему взаємозаміни праці і капіталу і дійшов висновку про можливість такого заміщення, при цьому вперше обгрунтувавши поняття “коефіцієнт взаємозаміни”. У своїй головній роботі “Вартість і капітал” (1939) намагався довести суб’єктивну природу вартості і потреб, спираючись при цьому на даслідження Є. Слуцького (див. Слуцький). Досліджуючи різні моделі взаємозв’язку між доходом і структурою споживання, X. побудував криву “доходи – споживання”, яка ілюструвала здебільшого кількісні закономірності зміни поведінки споживачів залежно від динаміки цін і доходів. Хоча побудована ним теорія загальної рівноваги мала статичний характер, в ній закладено основи збалансованого зростання економіки (запровадив у науковий обіг поняття “тимчасової рівноваги”), розвинуто неокласичну концепцію оптимальної поведінки споживачів і фірм-конкурентів, намагався обгрунтувати концепцію стійкості конкурентної економіки. X. також досліджував проблеми інфляції, зокрема, одночасного зростання цін і безробіття. Заслуговують на увагу ідеї X. про гроші, грошовий ринок та ін. X. обирався членом багатьох зарубіжних академій наук, президентом Королівського економічного товариства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хікc - Економічний словник