Хімічні формули речовин

№ 1.

Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. За допомогою хімічних формул записують склад речовин.

№ 2.

Індекс показує число атомів в молекулі. Індекс записується маленькою цифрою праворуч від символа елемента.

№ 3,4.

Для речовин молекулярної будови хімічна формула відображає склад молекули речовини, а для речовин атомної та йонної будови – склад формульної одиниці (найменшого фрагмента, що повторюється).

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1.

Відповідь:

б) чадний газ

№ 2.

O2 (кисень) “о-два”

Н2 (водень), “аш-два”

Fe (залізо), “ферум”

СаСO3 (крейда, мармур), “кальцій-це-о-три”

NaNO3 (натрієва селітра), “натрій-ен-о-три “

Na2CO3 (сода), “натрій-це-о-три”

Н2O2 (перекис водню), “аш-два-о-два”

H2SO4 (сульфатна кислота), “аш-ес-о-чотири”

CaSO4 (гіпс), “кальцій ес-о-чотири”

Н2С2O4 (щавлева кислота), “аш-два-це-два-о-чотири”

С6Н12О6 (глюкоза), “це-шість-аш-дванадцять-о-шість “

КМnO4 (марганцівка), “калій-магній-о-чотири”

К2СO3 (поташ), “калій-два-це-о-три”

Са(ОН)2 (гашене вапно), “кальцій-о-аш-двічі”

3.

А) N2;

Б) S8;

В) СН4;

Г) NaHCO3.

№ 4.

Na2SiO3

№ 5.

А) H2SO4

Б) CuO

В) РbСO3

Г) Сu(ОН)3

Д) Ag2O

Е) Al2(SO4)S

№ 6.

Вода – Н2O

Сахароза – С12Н22О11

Сечовина – CO(NH2) 2

Кухонна сіль – NaCl

Кварц – SіО2

Вуглекислий газ – СO2

№ 7.

А) H2S – молекула складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру;

Б) КСlO3 – молекула складається з атому Калію, атому Хлору, трьох атомів Оксигену;

В) НзРO4 – молекула складається з трьох атомів Гідрогену, атому Фосфору, чотирьох атомів Оксигену;

Г) Аl2O3 – молекула складається з двох атомів Алюмінію, трьох атомів Оксигену;

Д) CuSO4 – молекула складається з атому Купруму, атому Сульфуру, чотирьох атомів Оксигену;

Е) Fe(OH)3- молекула складається з атому Феруму, трьох атомів Оксигену, трьох атомів Гідрогену.

№ 8.

А) Fe3О4 – три атоми Феруму, чотири атоми Оксигену;

Б) Са3(РО)2 – три атоми Кальцію, два атоми Фосфору, два атома Оксигену;

В) Аl(ОН)3; – один атом Алюмінію, три атоми оксисену, три атоми Гідрогену;

Г) Fe2(SO4)3; – два атоми Феруму, три атоми Сульфуру, дванадцять атомів Оксигену;

Д) CaSO4 – атом Кальцію, атом Сульфуру, чотири атому Оксигену;

Є) NH4NO3- два атоми Нітрогену, чотири атоми Гідрогену, три атоми Оксигену.

№ 9.

В молекулі глюкози міститься 6 атомів Карбону, 12 атомів Гідрогену, 6 атомів Оксигену.

Два атоми Гідрогену й один атом Оксигену припадає на один атом Карбону.

№ 10. СаСl2.

№ 11.

Fe2O3 – 5 атомів в молекулі, в 4 молекулах міститься 20 атомів. 20 атомів міститься в 10 молекулах чадного газу.

№ 12.

Озон – O3

Гліцерол – С3Н7(ОН)3

Оцтова кислота – СН3СООН.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімічні формули речовин - ГДЗ з Хімії