Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

4. Хімічна реакція

4.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння

Хімічними реакціями називають перетворення однієї чи декількох речовин, які відрізняються одна від одної складом чи будовою молекули, на інші. Речовини, які вступають у хімічні реакції, називають вихідними речовинами, або реагентами, а речовини, які утворюються в результаті хімічної реакції, – продуктами реакції. Наприклад, при дії хлоридної кислоти на натрій

гідрогенкарбонат утворюється натрій хлорид, карбон(ІV) оксид і вода:

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Для умовного запису хімічних реакцій використовують схеми реакцій та хімічні рівняння. Схеми містять дані про реагенти і продукти реакції (лише якісну характеристику):

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

А рівняння хімічних реакцій, завдяки використанню числових коефіцієнтів і математичних символів, – ще й дані про їхні пропорції (якісну і кількісну характеристику):

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Схеми і рівняння можуть містити дані про реагенти Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція продукти реакції Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція умови

перебігу Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція оборотність Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція та ефекти реакцій: випадіння осаду (↓), утворення газу (↑), виділення або поглинання теплоти (ΔН < 0, δн > 0), зв’язування молекулою речовини однієї чи декількох молекул другої речовини (х, -) тощо:

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Типи хімічних рівнянь

Типи рівнянь

Що показують

Приклади

Молекулярні

Зміст хімічної реакції і закон збереження маси речовин

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Йонно-молекулярні

Це рівняння, в якому замість хімічних формул електролітів записують йони, на які ці речовини дисоціюють у розчині

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Електронні

Кількість електронів, які приєднує окисник або віддає відновник

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Йонно-електронні

Молекули та йони, які беруть участь в окисно-відновній реакції, а також кількість електронів, які відновник віддає і які окисник приймає

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Кінетичні

Залежність швидкості реакції від концентрації реагентів

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

Для реакції 2SО2 + О2 = 2SО3

Термохімічні

Тепловий ефект реакцій

Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння  Хімічна реакція

_________________________________________________________________________

1 У рівняннях неорганічної хімії використовують знак “дорівнює” (=), а в рівняннях органічної хімії та схемах – стрілки (→). У схемах знак рівності не ставлять, оскільки права і ліва частини схеми не врівноважені, а в органічній хімії цей знак (=) може означати подвійний зв’язок.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння – Хімічна реакція - Довідник з хімії