Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 45

Тема уроку. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

Цілі уроку: вивчити хімічні властивості спиртів на прикладі метанолу, етанолу й гліцерину (реакції повного окиснення, взаємодії з металевим натрієм); показати зв’язок хімічних властивостей спиртів з наявністю функціональної гідроксильної групи; формувати знання учнів про використання спиртів; показати їх отруйність, довести шкідливий вплив метанолу й етанолу

на організм людини.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: розповідь учителя, міні-конференція, демонстраційний експеримент, лабораторний експеримент.

Демонстрація 14. Взаємодія етанолу з натрієм.

Демонстрація 15. Взаємодія гліцерину з натрієм.

Лабораторний дослід 8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання. Мотивація навчальної діяльності

Учні повторюють біля дошки особливості будови спиртів, зумовлені наявністю

групи – OH.

1) Чи відрізнятимуться властивості спиртів і вуглеводнів? Чому?

2) Яка група атомів визначає властивості спиртів: вуглеводневий радикал чи гідроксильна група?

III. Вивчення нового матеріалу

Хімічні властивості спиртів

1. Вступне слово вчителя

Спирти – нейтральні речовини, незважаючи на наявність гідроксильної групи, спирти не змінюють забарвлення індикаторів, не вступають у хімічні реакції з водними розчинами лугів і розведених кислот. Лабораторні спиртівки заповнюють 98%-м спиртом. Який висновок можна зробити про горючість спиртів?

2. Хімічні властивості спиртів. Окиснення, взаємодія з натрієм

1) Повне окиснення (горіння)

C2H5OH + 3,5O2 Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини 2CO2 + 3H2O + Q

Аналогічно учні записують рівняння горіння для метанолу та гліцерину.

2) Зсув електронної густини в молекулі спирту спричиняє рухливість атома Гідрогену в гідроксильній групі, тому цей атом Гідрогену може заміщатися металевим натрієм.

Демонстрація 14. Взаємодія 96%-го спирту з металевим натрієм

Що спостерігаємо? Виділення бульбашок водню. Ця реакція протікає менш активно, ніж у воді:

2C2H5OH + 2Na Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини 2C2H5OH + H2

Аналогічно учні самостійно записують рівняння взаємодії метанолу з металевим натрієм.

Демонстрація 15. Взаємодія гліцерину з натрієм

Візьмемо безводний гліцерин, акуратно додамо шматочок металевого натрію.

Чи відбуватиметься хімічна реакція? За якими ознаками можна судити про протікання хімічної реакції? У молекулі гліцерину містяться три гідроксильні групи, які взаємодіють із натрієм (одна, дві або всі три залежно від кількісного співвідношення реагентів).

Завдання 1. Запишіть рівняння взаємодії гліцерину з металевим натрієм у співвідношенні 1:1, 1:2, 1:3.

3. Хімічні властивості спиртів: дегідратація

Наявність гідроксильної групи визначає хімічні властивості спиртів, зокрема їх взаємодію з галогеноводнями.

Учні аналогічно записують реакцію метанолу із бромоводнем.

Важливе практичне значення має реакція дегідратації спиртів.

Дегідратація – відщеплення води, відбувається під дією концентрованої сульфатної кислоти.

За температури понад 140 °С протікає внутрішньо-молекулярна дегідратація з утворенням подвійного зв’язку:

Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

За температури менш ніж 140 °С протікає міжмолекулярна дегідратація з утворенням етерів:

Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

Завдання 2. Запишіть рівняння реакції одержання діетилового етеру.

IV. Первинне застосування отриманих знань

Лабораторний дослід 8. Досліди із гліцерином

1) У хімічну склянку з 1 мл гліцерину порціями по 1 мл, перемішуючи, додамо 10 мл води. Що спостерігаємо?

Висновок: гліцерин добре розчиняється у воді.

2) Приготуємо в пробірці купрум(ІІ) гідроксид, додамо до нього розчин гліцерину й перемішаємо. Що спостерігаємо? Осад розчинився, розчин набув яскраво-синього кольору.

Висновок: дія купрум(ІІ) гідроксиду – якісна реакція на багатоатомні спирти.

3) Зобразіть структурні формули 1-бутанолу, 2-метил-1-пропанолу.

4) Напишіть реакцію внутрішньо-молекулярної дегідратації 1-пропанолу.

5) Обчисліть масу етанолу, що повністю прореагувала з B моль металевого натрію.

V. Міні-конференція “Застосування спиртів. Шкідливий вплив метанолу й етанолу на організм людини”

1. Повідомлення учнів про отруйність спиртів

2. Розгляд схем застосування спиртів, що грунтується на їх фізичних і хімічних властивостях

3. Застосування етанолу

У медицині як дезінфікуючий засіб, як сировина хімічного синтезу, у фармацевтичній хімії, як розчинник та ін.

4. Застосування гліцерину

Як зволожувальний засіб для виготовлення фармацевтичних препаратів і парфумерних засобів, як сировина хімічних виробництв, у харчовій промисловості, для одержання динаміту, гліфталевих смол.

VI. Підбиття підсумків уроку

Завершальне слово вчителя

Метанол і етанол – отруйні речовини, на цьому базується їх використання як дезінфікуючих засобів.

Метанол (метиловий спирт) – сильна й небезпечна для людини отрута, що проникає в організм під час вдихання повітря, насиченого його парами, і навіть крізь шкіру. Якщо його концентрація перевищує B г на 1 м3, потрапляючи в організм, метанол сильно вражає нервову й судинну системи. Особливо активно він впливає на зоровий нерв і сітчасту оболонку ока, що може призвести до необоротної сліпоти. Метиловий спирт порушує окисні процеси й кислотно-лужну рівновагу в клітинах і тканинах. У результаті цього настає ацидоз. Крім того, метанол має кумулятивні властивості, тобто його продукт накопичується в організмі, створюючи смертельно небезпечну концентрацію. Отруєння метиловим спиртом у деяких випадках закінчується смертю. Найбільш легка форма отруєння характеризується наявністю головного болю, загальною слабкістю, нездужанням, ознобом, нудотою, блювотою. От чому небезпечний для життя не лише метанол, але й рідини, що містять цю отруту навіть у порівняно невеликій кількості.

Етанол – речовина наркотичного типу, що пригнічує центральну нервову систему. Вплив алкоголю на поводження залежить від кількості спирту, що досяг через кров мозку. Цей “рівень алкоголю в крові” визначається ще кількома факторами, крім кількості випитого. Розмір печінки визначає швидкість окиснення й виведення алкоголю. Маса людини визначає кількість крові в організмі, оскільки об’єм крові пропорційний їй. Чим більша людина, тим сильніше кров розбавляє вжитий алкоголь і тим більше його потрібно, щоб створити той самий ефект. Важливі також швидкість і манера вживання алкоголю. Чим повільніше людина п’є певну кількість алкоголю, тим слабший його вплив. Уживання алкоголю натщесерце має сильніший і швидший ефект, ніж уживання під час або після їжі. їжа діє як буфер під час поглинання спирту. В організмі спирт окислюється до вуглекислого газу й води. При цьому вивільняється велика кількість енергії – 29,8 кДж/год. А за 1 год. в печінці окислюється близько 10 мл спирту. Уведення спирту в організм порушує його теплоізоляцію внаслідок розширення шкірних кровоносних судин. Суб’єктивне відчуття тепла, пов’язане з цим явищем, насправді не супроводжується підвищенням температури тіла. Навпаки, організм утрачає теплоту, тому вживання спирту на холоді пов’язано з ризиком замерзти. Посилюючи активність слинних і шлункових залоз, спирт призводить до посиленого виділення хлоридної кислоти та пригнічує травні ферменти. Уживання спиртних напоїв призводить до отруєння організму. За концентрації спирту в крові 1-2 г/л настає сп’яніння, за 3-4 г/л розвивається загальна інтоксикація організму, за 5-8 г/л настає смерть.

Оцінювання роботи учнів на уроці

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини - Плани-конспекти уроків по хімії