Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань

II Семестр

Тема 7. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Урок 65

Тема уроку. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини.

Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань

Цілі уроку: розвивати знання учнів про прикладне значення хімії, її позитивний і негативний вплив на життя і здоров’я людини; показати значення хімії й використання хімічних знань у медицині й фармакології; розкрити значення хімії у створенні нових лікарських препаратів,

методів лікування; виховувати в учнів навички здорового способу життя; розкрити шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: розповідь учителя, навчальний семінар, демонстраційний експеримент.

Обладнання: зразки лікарських препаратів, презентації учнів, таблиці, схеми.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності

Уникнути контакту з хімікатами неможливо. Хімічні товари становлять частину нашого повсякденного побуту й виконують чимало завдань, без яких неможливо уявити наше

сучасне життя. Без хімікатів у нас не було б багатьох речей, якими ми користуємось. Усі продукти споживання є хімічною продукцією, якщо вони безпосередньо не беруться з природи. А якщо натуральний продукт піддався хімічній обробці, то він може стати хімічним продуктом.

Оскільки хімічні речовини створюються штучно, то вони можуть бути як безпечними, так і небезпечними для здоров’я людини. Доведено, що не всі хімікати негативно впливають на навколишнє середовище, проте, існує чимало речовин, що викликають побоювання.

ХІМІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

1. Розповідь учителя

Можливі такі негативні впливи:

– гостра інтоксикація: вплив речовин, що миттєво спричиняють негативні наслідки для здоров’я людини внаслідок контакту з ними;

– хронічна інтоксикація: вплив речовин на здоров’я людини й навколишнє середовище, негативні наслідки якого проявляються лише після тривалого періоду їхнього впливу;

– біоакумуляція: вплив хімікатів, що накопичуються в живих організмах і поширюються разом з ними по всьому світу;

– синергія: деякі окремо взяті хімікати, що не мають негативного впливу на людей, інші живі організми й/або навколишнє природне середовище унаслідок їх одночасного впливу (на шкірний покрив, дихальну або травну систему), можуть “об’єднуватись” і проявляти негативний вплив.

За ступенем ризику для здоров’я людини найнебезпечніші речовини класифікуються так:

– канцерогени – речовини, що можуть спричинити рак;

– мутагени – речовини, які можуть зумовити зміни в генах, що призводить до різних змін у функціях організму;

– репротоксичні речовини – речовини, що спричиняють розлади репродуктивної функції або внутрішньоутробного розвитку плода.

Відповідно до потенційного негативного впливу, який можуть чинити ці речовини, їх поділяють на такі великі групи:

– канцерогени, мутагени й репротоксичні речовини об’єднуються в одну групу: канцерогенних, мутагенних і репротоксичних речовин (КМР);

– речовини, що підвищують сприйнятливість до впливу на дихальну систему, і речовини, що уражають ендокринну систему, – це групи хімікатів, які вважаються однаково небезпечними для здоров’я людини. Під час вдихання цих речовин можливий розвиток алергії та/або їхній вплив на ендокринну систему. Наслідки цього впливу на людину можуть бути виявлені лише через тривалий час після контакту з цими речовинами.

В інших випадках наслідки впливу небезпечних речовин на людину проявляються безпосередньо після контакту з ними, наприклад, у разі впливу наркотичної речовини (запаморочення, головний біль), десквамації (опіки на шкірі) або гострого отруєння (отрути).

Щоб визначити небезпеку окремої хімічної речовини для здоров’я людини й навколишнього середовища, хімічна речовина класифікується й оцінюється відповідно до ступеня ризику, який вона становить. Класифікація хімікатів і сполук надзвичайно важлива. На її базі формуються всі подальші оцінки, а отже, будь-які подальші заходи із захисту від небезпечних хімікатів. Такими заходами, наприклад, можуть бути: обмеження у використанні хімікатів, заборона або вимога пошуку заміни певним хімікатам.

Головне завдання – ідентифікувати небезпечні властивості хімікатів, що є ризикованими для здоров’я людини, майна й навколишнього середовища внаслідок їх звичайного вживання. Споживач хімікатів має бути поінформований про ту небезпеку, яку становлять ці хімікати, з допомогою правильного маркування.

Виробники повинні класифікувати хімікати відповідно до їх фізико-хімічних властивостей (наприклад, займисті), їхньої токсичності щодо здоров’я людини й навколишнього середовища.

Наступні характеристики хімікатів становлять небезпеку для здоров’я людини в разі сильного, регулярного або тривалого впливу:

– дуже токсичні або токсичні;

– шкідливі;

– корозійні, їдкі;

– подразливі;

– канцерогенні;

– репротоксичні;

– мутагенні;

– такі, що загострюють сприйнятливість організму.

Класифікація хімікатів

Вогне – й вибухонебезпечні хімікати можна класифікувати так:

– вибухові;

– окисники;

– надзвичайно горючі;

– легкозаймисті;

– займисті.

Наступні властивості хімікатів становлять небезпеку для навколишнього середовища:

– токсичні для живих організмів;

– стійкі в навколишньому середовищі;

– здатні біоакумулюватися.

Речовини та препарати, які неможливо класифікувати з допомогою наведеної вище системи, можна розглядати як небезпечні, якщо вони мають властивості, небезпечні для здоров’я людини й живих організмів, або якщо можуть пошкодити майно.

2. Повідомлення учнів

– Хімія і здоров’я людини.

– Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини.

– Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з питань розглянутої теми.

ІV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, підготуватися до уроку з теми “Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань - Плани-конспекти уроків по хімії