Ядерна модель (модель Резерфорда)

БУДОВА АТОМА

3. Ядерна модель (модель Резерфорда)

При опроміненні найтоншої золотої фольги α-частинками більшість частинок проходить через фольгу по прямій лінії, деякі з них відхиляються на різні кути, а приблизно 1 частинка зі 100 000 відбивається назад.

Ядерна модель (модель Резерфорда)

Результати цього експерименту з розсіювання α-частинок, проведеного в 1911 році, неможливо пояснити моделлю Томсона. Ядерна модель Резерфорда заперечує уявлення про атом як про компактну кулю:

– Атом складається з ядра й оболонки.

– Ядро має позитивний електричний заряд і перебуває в центрі атома.

– Ядро атома дуже мале, його діаметр складає лише одну десятитисячну частку від діаметра атома.

– В оболонці атома знаходяться негативно заряджені електрони, що обертаються навколо атомного ядра.

– Такий обертальний рух запобігає падінню електронів на ядро, що має протилежний заряд.

– Оскільки розміри електрона набагато менші від розміру ядра, то оболонка атома є практично порожнім простором.

Ядерна модель (модель Резерфорда)

Fe – сила електростатичної взаємодії;

FЦ – відцентрова сила;

ν – швидкість на орбіті.

Ця модель, однак, суперечить законам класичної фізики. Електрони, що рухаються по орбіті, утворюють магнітне поле. Запасу енергії електрона для цього недостатньо. Тому вони мали б втрачати енергію і за долі секунди по спіралі впасти на ядро.

Ядерна модель (модель Резерфорда)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ядерна модель (модель Резерфорда) - Довідник з хімії