Як К. Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість?

Історія економічних вчень

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Як К. Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість?

Карл Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість. Під абсолютною додатковою вартістю він розуміє надлишок над вартістю робочої сили в результаті подовження тривалості робочого дня або зростання інтенсивності (напруги) праці, а під відносною додатковою вартістю – надлишок над вартістю робочої сили, який зростає внаслідок зменшення тривалості необхідного робочого часу

за незмінного робочого дня, що досягається капіталістом підвищенням продуктивності найманої праці. Продуктивність праці, за Марксом, обернено пропорційна до вартості одиниці створеного працею товару, тобто її зростання зменшує вартість робочої сили.

З цього Маркс робить однозначний принциповий висновок, що за незмінної тривалості робочого дня і навіть певного його скорочення величина створеної найманими робітниками додаткової вартості зростає під впливом зростання продуктивності праці. А оскільки в будь-якому суспільстві діє об’єктивний економічний закон невпинного зростання продуктивної сили праці, то за умов капіталізму експлуатація найманої праці постійно зростає.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Як К. Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість? - Економічні учення