Як Л. Мізес характеризує варіант сучасного економічного устрою?

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Як Л. Мізес характеризує варіант сучасного економічного устрою?

Мізес послідовно розглядає варіанти сучасного економічного устрою – ринкову та неринкову економіки.

У ринковій системі Мізес розглядає проблему еволюції і роль приватної власності в господарській діяльності. Приватна власність, на його думку, є необхідним реквізитом цивілізації і матеріального добробуту. Соціальна роль приватної власності полягає в оптимальному використанні ресурсів і забезпеченні суверенітету споживачів.

У неринковій системі (соціалізм) Мізес піддає критиці передусім планування. У плановій економіці, де централізовано встановлюються ціни, досягнення економічної рівноваги неможливе. Адже якщо попит і пропозиція не вирівнюються цінами, то не буде відбуватися раціонального розподілу ресурсів. За соціалізму, на думку автора, діє система довільних оцінок, результатом яких є “запланований хаос”. Ще однією негативною межею неринкової системи є зростання ролі бюрократії при посиленні впливу держави. Негативним можна назвати і факт появи прошарку людей, які дуже консервативні у своїх поглядах і не сприймають нічого новаторського, тобто протидіють економічному прогресу.


Як Л. Мізес характеризує варіант сучасного економічного устрою? - Економічні учення