Як Ш. Фур’є ставився до приватної власності?

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Як Ш. Фур’є ставився до приватної власності?

Фур’є, як і всі соціалісти, основу всіх лих вбачав у приватній власності, з відразою ставився до ринку і конкуренції. Приватна власність, вважав він, породжує анархію, призводить до несправедливого і нерівномірного розподілу багатства і марнотратного використання ресурсів. Торгівля через конкуренцію призводить до появи монополії, яка всім диктує свої умови. Експлуатацію робітників Фур’є пояснював перш за все їх обманом як покупців. Поділ суспільства на багатих і бідних, на його думку, є причиною економічних криз надвиробництва. У зв’язку з цим Фур’є дійшов висновку про приреченість цивілізації (так він називав капіталізм) і необхідність її заміни гармонією (так він називав комунізм).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Як Ш. Фур’є ставився до приватної власності? - Економічні учення