Як вирішується проблема економічної рівноваги за Е. Чемберліном?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

Як вирішується проблема економічної рівноваги за Е. Чемберліном?

Проблему економічної рівноваги Чемберлін вирішує з неокласичних позицій. Він дотримується неокласичного погляду про те, що рівновага на ринку досягається за рахунок вільного ціноутворення.

Дуже важливим висновком Чемберліна є те, що монополістична конкуренція диференційованих продуктів включає елементи досконалої конкуренції і сприяє досягненню економічної рівноваги. Диференціація приводить

до того, що утворюється мережа відособлених ринків, але водночас вони залишаються взаємопов’язаними однорідністю товарів. Відтак на цих ринках зберігається різноманітність цін, витрат, обсягів випуску продукції певних товарних груп. При цьому на базі диференціації розгортається цінова конкуренція на окремих ринках. Занадто висока ціна на мікро-ринку призводить до втрат споживача й ринку, а надто низька – до втрат виробництва. Саме протистояння цих сил і забезпечує належну рівновагу.

Економічна рівновага досягається також внаслідок протистояння мікро – і макроринку.

Але Чемберлін зауважував, що ситуація

рівноваги не завжди корисна для суспільства, адже її порушення часто супроводжує інноваційну перебудову економіки. Крім того, диференціація продукту хоч і пов’язана з відпливом капіталів із виробничої сфери до сфери збуту, проте дає покупцям свободу вибору. А часткова рівновага на мікроринку не вигідна виробникові, котрий не хоче, щоб його зусилля пропали марно – перестали давати монопольний прибуток, а тому витрачає додаткові зусилля на рекламу та вдосконалення якості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Як вирішується проблема економічної рівноваги за Е. Чемберліном? - Економічні учення