Як змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією “недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

Як змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією “недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон?

На відміну від підходів А. Маршалла в концепції Джоан Робінсон (1903-1983) виробник має можливість впливати на ціни. Ця можливість з’являється у разі надзвичайного стану виробників і постачальників. Постачальників на ринку небагато. Вихід на ринок для інших фірм ускладнений (сутність обмежень докладно розглядається в навчальних курсах).

Недосконала конкуренція,

яку характеризує Робінсон у своїй праці, нагадує монополію. Попит стає менш рухливим. Умов для вільної конкуренції немає. Ціни впливають на попит, слугують засобом регулювання збуту.

Робінсон аналізує нові форми конкуренції: лідерство в цінах, “витрати плюс”, угоди постачальників із виробниками, державні обмеження цін і продажу. “Цінова дискримінація” здійснюється шляхом поділу товарного ринку на сегменти з різним рівнем цін для різних категорій споживачів. Використовуючи множинність цін, фірми – монополісти можуть збільшувати обсяг випуску, нарощувати доходи. Ціни стають джерелом монопольного

прибутку.

Фірма, що займає монопольне становище на ринку, використовуючи нееластичність попиту, може зменшити випуск. При цьому фірма має можливість підвищити ціну і збільшити загальний виторг.

“Вважається, що виробник, який продає свою продукцію, завжди прагне зрівняти граничний дохід і граничні витрати. Можна думати, що він робить це, визначаючи ціну попиту і витрат виробництва для різних значень випуску або ж у процесі безпосередньої діяльності методом проб і помилок”, – пише Робінсон.

Монополісту вигідно скоротити обсяг виробництва. Він буде прагнути виробляти якнайменше продукції і продавати її за більш високою ціною. Ціна на монополістичному ринку перевищує граничні витрати.

Теорія недосконалої конкуренції – один із напрямків аналізу процесів, що відбуваються в самому механізмі ринку. Передумовою змін, що відбуваються, слугують концентрація виробництва, утворення великих корпорацій, посилення їх економічної влади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Як змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією “недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон? - Економічні учення