Яка сутність теорії вартості Дж. С. Мілля?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Яка сутність теорії вартості Дж. С. Мілля?

Теорію вартості Мілль викладає в третій книзі “Обмін”, де аналізує цю проблему поряд із категоріями ціни, грошей, кредиту, регулюванням валют та ін. На його думку, тему вартості вичерпано, вона вже не має важливого значення і лише інколи можна скористатися нею для пояснення окремих положень щодо цін та грошей.

Якщо класики, починаючи з У. Петті, вважали, що основою

мінової вартості й ціни є витрати праці, а дія всіх інших факторів спричиняє лише деяке відхилення цін від цієї основи, то Мілль фактично ігнорує це положення класиків. Він усі проблеми політекономії пов’язує з рухом цін. Тому саме цей об’єкт висувається на чільне місце в його вченні.

Класична теорія вартості у Мілля поєднується із суб’єктивною теорією обміну. Ціна в нього часто трактується як вартість або мінова вартість, а вартість визначається через витрати. Тобто Мілль, як і багато інших економістів, не надавав особливого значення розмежуванню категорій вартості та ціни, оскільки вважав, що суттєвою є форма, в якій виступає вартість, – ціна, що основою розвитку є реалізована вартість, відображена в доходах. Обмін відбувається згідно з цінами, а ціни формуються під впливом пропозиції та попиту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Яка сутність теорії вартості Дж. С. Мілля? - Економічні учення