Які ідеї Є. Слуцького набули відображення у працях зарубіжних економістів?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Які ідеї Є. Слуцького набули відображення у працях зарубіжних економістів?

Дослідження Є. Слуцького привернуло увагу зарубіжних економістів аж через 20 років після його опублікування. У 1935 р. американський економіст Г. Шульц, розглядаючи взаємозв’язок попиту, ціни і доходу, зазначив, що Є. Слуцький значно розширив, поглибив, конкретизував теорію споживчого попиту, поведінку споживача на ринку благ. Г. Шульц вказав на зв’язок поглядів англійських економістів Дж.

Хікса і Р. Аллена на проблеми поведінки споживача з теорією Є. Слуцького. Відверто про запозичення у Є. Слуцького зізнався у своїй книзі “Вартість і капітал” лауреат Нобелівської премії Дж. Р. Хікс. Зазначивши високу математизованість і скупість теоретичних роздумів у праці Є. Слуцького, англійський економіст з усією прямотою і категоричністю визнав, що саме український вчений розробив поняття основного рівня вартості, який показує, як зміна ціни товару Х1 впливає на попит індивіда на інший товар. Цей вплив Дж. Р. Хікс назвав ефектом доходу і, відповідно, ефектом заміщення. Дж. Р. Хікс, безумовно, сприяв введенню терміна “ефект Слуцького” до зарубіжних підручників з економічної теорії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Які ідеї Є. Слуцького набули відображення у працях зарубіжних економістів? - Економічні учення