Які основні елементи теоретичної та політичної програми неолібералізму?

27 Які основні елементи теоретичної та політичної програми неолібералізму?

“Статистським” різновидом лібералізму є неолібералізм. Йому притаманні посилене державно-монополістське регулювання економіки, інституціоналізація нових форм державного втручання в суспільне життя. До табору неолібералів належать відомі американські вчені, сенатори, члени уряду. Програмні установки неолібералізму – ідейне підгрунтя політики демократичної партії СІ1ІА.

Які ж основні елементи програми неолібералізму? Неоліберали ставлять у центр

своїх політичних та економічних програм два типи взаємовідносин: між вільним ринком та економічною політикою держави, з одного боку, та між окремою особою і суспільством (в особі держави) – з іншого. На практиці це означає обов’язок уряду захищати особу від зловживань та інших негативних наслідків функціонування ринкової системи. Таку програму неоліберали називають “державою загального добробуту” (див. відповідь на запитання 76 “Чи можлива взагалі держава загального добробуту?”).

Серед теоретиків неолібералізму слід передусім назвати М. Дюверже, Р. Дарендорфа, С. Самуельсона, Дж. Макговерна, Дж.

Гелбрейта, Д. Белла та ін.

Відомі такі соціально-політичні ідеї неолібералізму, як концепція “інформаційного суспільства” (див. відповідь на запитання 75 “Що означає термін “інформаційне суспільство?”), теорії конвергенції та соціального глобалізму, доктрини плюралістичної демократії, технократичні доктрини.

Практичне втілення неолібералізм дістав у політиці “нового курсу” президента США Ф. Рузвельта, який обстоював необхідність державного регулювання економіки, участі мас у прийнятті управлінських рішень тощо. Ця тенденція, великою мірою зумовлена науково-технічним прогресом, спричинила значне зростання державних капіталовкладень в основні фонди невиробничої сфери – освіту, охорону здоров’я, підвищення кваліфікації персоналу. Ідеологія і політика неолібералізму мають чимало прихильників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Які основні елементи теоретичної та політичної програми неолібералізму? - Довідник з політології