Якість праці

Якість праці – комплекс критеріїв, які характеризують конкретну працю та її здатність забезпечувати різні форми ефективності. До таких критеріїв належать ступінь її складності, інтенсивність, економічність та ін. Основними факторами, що визначають Я. п., є, своєю чергою, відносини власності (наявність стимулів до праці, форми і системи заробітної плати, форми розподілу прибутків та ін.); загальноекономічні (рівень освіти, кваліфікації та культури працівника, умови праці та ін.); особистісні (творча активність та ініціативність працівника,

трудова дисципліна, вправність тощо); організаційно-економічні (рівень організації виробництва, рівень управління та ін.); техніко-економічні (рівень розвитку техніки та технологічної організації виробництва тощо); соціальні (історичні традиції, соціальна активність працівника, наявність або відсутність колективізму та співробітництва в трудовому колективі та ін.). Крім того, на Я. п. впливають наявність конкуренції між підприємствами, що випускають однакову продукцію або товари-замінники, наявність конкуренції між працівниками окремого підприємства, трудові навички і традиції та ін. Найважливішими показниками Я. п. є продуктивність праці, якість товарів, послуг, ступінь забруднення довкілля тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Якість праці - Економічний словник