ЯКІСТЬ ВОДИ ПРИРОДНОЇ ВОДОЙМИ

Екологія – охорона природи

ЯКІСТЬ ВОДИ ПРИРОДНОЇ ВОДОЙМИ – комплекс показників води, які зумовлюють її придатність для існування рослин і тварин. Дослідження індикаторних організмів у біоценозі водойми дає змогу оцінити її стан і придатність для різних видів водокористування, напр., як джерела питної води, для розведення риби, зрошення тощо. Водойми (озера) поділяють за вмістом у їхніх водах поживних речовин на класи. Напр., оліготрофні – чисті, прозорі, бідні на їжу; евтрофні – каламутні, багаті на поживні речовини. У випадку текучості вод аналізують усю систему сапробності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЯКІСТЬ ВОДИ ПРИРОДНОЇ ВОДОЙМИ - Довідник з екології