Яку тезу Ф. Лассаль проголосив “основним законом капіталізму”, і в чому сутність цього закону?

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Яку тезу Ф. Лассаль проголосив “основним законом капіталізму”, і в чому сутність цього закону?

Німецький соціаліст Фердинанд Лассаль всіляко прагнув довести, що за умов капіталізму неможливо скільки-небудь суттєво поліпшити становище найманих робітників. При цьому він виходив із тези класиків про те, що розмір заробітної плати визначається мінімумом вартості засобів існування робітників.

Цю тезу він проголосив “основним законом капіталізму”, про що ні Т. Мальтус, ні Д. Рікардо ніколи не згадували у своїх працях.

Потім Лассаль застосував до цього “закону” сформульований Т. Мальтусом механізм регуляції чисельності населення через заробітну плату. Коли реальна заробітна плата перевищує названий мінімум, відбувається зростання числа шлюбів, підвищується народжуваність, зростає пропозиція праці, що в кінцевому підсумку призводить до зниження заробітної плати. Коли реальна заробітна плата стає нижчою від мінімальної, все відбувається у зворотному порядку.

Розглянутий взаємозв’язок

Лассаль назвав “залізним законом заробітної плати” і стверджував, що цей закон не буде діяти тільки за умови ліквідації системи найманої праці. Для цього він пропонував робітникам організовувати виробничі асоціації, в яких самі робітники мають бути власниками застосовуваних ними засобів виробництва. В організації асоціацій робітникам зобов’язана допомагати держава, яка фінансуватиме їх.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Яку тезу Ф. Лассаль проголосив “основним законом капіталізму”, і в чому сутність цього закону? - Економічні учення