ЯПОНІЯ. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УРОК 35. ЯПОНІЯ. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про основні ознаки ЕГП, природи, населення і господарства Японії; визначити історико-культурні особливості та роль НТР в економіці країни; розвивати уміння складати економіко-географічну характеристику країни, уміння працювати з картографічним матеріалом, таблицями, діаграмами, графіками.

Обладнання: політична карта Азії, фізична карта Азії, атласи, підручники, таблиці, діаграми.

Основні поняття:

економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, мегалополіс, синтоїзм, буддизм, земельна реформа, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Які субрегіони виділяють у межах регіону Азія? Покажіть їх на карті.

– Які країни входять до складу регіону Східна Азія? Південно-Східна Азія? Південна Азія? Південно-Західна Азія? Центральна Азія? Закавказзя? На які природні ресурси багаті країни Азії?

– Які демографічні

проблеми актуальні для багатьох країн Азії?

– Які країни Азії найбільш економічно розвинені? Чим пояснюється сільськогосподарська спеціалізація економіки більшості країн Південної і Південно-Східної Азії?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Японію часто називають країною XXI століття. За кілька десятиліть вона перетворилася на економічного гіганта, що зумів завоювати і втримати значні сегменти ринку в основних господарських комплексах світу – США і Західній Європі. Але Японія – це не тільки “економічне диво”, це країна найдавнішої високорозвиненої цивілізації, традиції якої часто абсолютно незрозумілі європейцеві.

Англійка Еліза Скідмор у книзі “Дні рикші в Японії” написала: “Японія – загадка нашого століття, японці – це найнезбагненніший, найпарадоксальніший з народів. Разом з їх зовнішнім оточенням вони такі мальовничі, театральні і артистичні, що часом здаються нацією позерів; увесь їх світ – ніби сцена, на якій вони грають”.

Відкрити завісу загадкового “японського дива”, познайомитися з незвичайними для нас традиціями ми матимемо змогу на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. “Візитна картка”

Офіційна назва – Японія. Площа – 377,7 тис. км2. Населення – 127 млн осіб. Столиця – Токіо. Тип країни – економічно високорозвинена держава, країна “Великої сімки”. Державний устрій – конституційна монархія, унітарна держава.

2. Історичний розвиток

Після перших контактів з португальцями (XVI ст.) Японія перетворилася на закриту країну, що врятувало її від колонізації і насильницької європеїзації самобутньої культури. У ХХ ст. Японія брала участь у трьох великих війнах – російсько-японській і двох світових. Капітуляція у Другій світовій війні поклала початок повної реорганізації як політичного, так і економічного життя країни. У 1968 р. Японія стала третьою державою світу, впритул наблизившись за рядом показників до США і СРСР.

3. ЕГП

Завдання 1. За допомогою карт атласу охарактеризуйте ЕГП Японії. Як змінилося ЕГП Японії після Другої світової війни?

4. Природні умови і ресурси

Завдання 2. За допомогою карт атласу і тексту підручника дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Японії.

5. Населення і культура

За кількістю населення (127 млн. осіб) входить до першої десятки країн світу. Природний приріст 2,6 %о, старіння нації, найвища середня тривалість життя у світі: чоловіки – 76 років, жінки – 84 роки. Національна однорідність (японці – 99 %). Середня густота – понад 330 осіб/км2, нерівномірне розміщення, 2/3 населення проживають на Тихоокеанському узбережжі. Урбанізація – 80 %. Міст – “мільйонерів” -11, найбільша міська агломерація – Кейхін (Токіо – Йокогама). Мегалополіс Хоккайдо (понад 60 млн. осіб). Основні релігії – синтоїзм (культ божеств природи і предків) і буддизм. Кваліфіковані трудові ресурси.

Віршовані жанри: танка (неримований п’ятивірш із 31 складу) і хайку, або хокку (неримований тривірш із 17 складів). Театр Кабукі. Оригамі. Ікебана.

6. Господарство

Сучасний стан господарства Японії визначається як “постіндустріальне суспільство”. Програма “Базова технологія промисловості наступного покоління”: нові матеріали, біотехнологія, нові електронні прилади, що забезпечують науковими розробками промисловість. На сучасну Японію надходить близько 1/3 продаж наукомісткої продукції на світовому ринку.

Завдання 3. За картами атласу визначте провідні галузі промисловості та поясніть географію її розміщення.

12 % промислового виробництва світу. Найбільше значення мають машинобудування (8 млн. легкових автомобілів і 4 млн. вантажівок, ІІ місце), чорна металургія (100 млн. тонн сталі на рік, ІІ місце), хімічна й нафтохімічна промисловість, електроенергетика, целюлозно-паперова й поліграфічна.

Завдання 4. За картами атласу та текстом підручника визначте особливості галузевого складу та розміщення сільського господарства Японії.

Сільське господарство – 1 % ВВП. Рис – 15 млн. тонн на рік, овочі, фрукти, ягоди, зелений чай. Власної м’ясо-молочної продукції не вистачає. Рибальство. Аквакультура. Транспортна інфраструктура високо розвинена.

Завдання 5. Користуючись картою атласу, назвіть найбільші морські порти Японії.

7. Зовнішньоекономічні відносини

Експорт: машини і обладнання (інтегральні схеми, морські судна, автомобілі, теле-, відео-, радіоапаратура, мікропроцесори, верстати з числовим програмним управлінням, промислові роботи. Імпорт: сировина, напівфабрикати, продукти харчування.

За обсягом інвестицій (близько 50 млрд. дол. США на рік) країна є одним зі світових лідерів.

Головні партнери – США, ФРН, Австралія, Канада, Південна Корея, Китай.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

– Які чинники сприяли перетворенню Японії на високорозвинену державу?

– Якими головними особливостями характеризується галузева структура японської промисловості?

– Чим пояснюється висока концентрація населення і виробництва на східному узбережжі Японії?

– Які зміни в розміщенні підприємств відбуваються зараз?

– Чому японська промисловість спеціалізується саме на виробництві наукоємної продукції?

– Чому в Японії немає трубопровідного і річкового транспорту?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти схему зовнішньоекономічних зв’язків Японії.

– Позначити на контурній карті найбільші міста Японії та їх промислову спеціалізацію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЯПОНІЯ. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - Плани-конспекти уроків по географії