ЄМНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ

Екологія – охорона природи

ЄМНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ – можливість розширення госп. діяльності людини на певній площі без значних додаткових затрат на її впорядкування, в основному завдяки інтенсифікації та комплексному використанню освоєних ресурсів, а також з додатковими капітальними затратами на впорядкування та залучення у госп. використання нових ресурсів.


ЄМНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ - Довідник з екології