Євробюджет

Євробюджет – централізований міждержавний фонд грошових засобів країн – членів ЄС та сукупність відносин економічної власності з приводу їх формування і використання. Функціонує з 1958. На нього припадає майже 80% ресурсів усіх міждержавних фондів країн ЄС, а саме: ресурси Європейського інвестиційного банку; бюджети Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС); Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом). З 1958 по 1995 Є. збільшився з 1 до понад 100 млрд. ЕКЮ. Власні засоби ЄС складаються з ввізних мит, податків на імпорт сільськогосподарської

продукції з третіх країн, відрахувань від податків на додану вартість в обсязі 1,2% та інших джерел, а також відрахувань у розмірі 1,2-1,3% від ВВП кожної з країн ЄС залежно від їх частки у ВВП всього ЄС. Видаткову частину Є. становлять: субсидії та інші витрати на сільське господарство (приблизно 60%); субсидії на регіональну політику; субсидіювання наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок; фінансові засоби, які виділяються на енергетику, промисловість і транспорт (6%); економічна допомога країнам, що розвиваються (3,8%); адміністративні витрати (4%); соціальна політика (9%); інші витрати (4%). Понад
80% ресурсів бюджету ЄС спрямовується на державне регулювання економіки та соціальних заходів. Бюджет ЄС складається щорічно Радою ЄС і Парламентом ЄС (Європарламентом). Після вступу 10 країн ЄС їм на допомогу до 2008 буде виділено 80 млрд. євро, платежі в Є. складатимуть максимум 1,25% ВВП, а їх сума на 2007-2013 становитиме 975 млрд. євро.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Євробюджет - Економічний словник