Єврооблігації

Єврооблігації – боргові зобов’язання, випущені емітентом за межами країни – позичальника з метою отримання довготермінової позики на євроринку. Випускаються на різних фондових ринках і в різних валютах, в т. ч. колективних – до 1999 в СДР, євро. Номінальна вартість Є. – переважно 1000 дол. США або євро. Так, обсяг Є. в євро 1999 становив близько 500 млрд. Є. містять інформацію про суму позики, дату та умови її погашення. Євроринок надає коротко – й середньо-термінові позики, а міжнародний ринок облігацій – на тривалий термін позичальнику за межами його країни (від 5 до 15 років). Особливості Є.: 1) розміщені водночас на ринках кількох країн; 2) гарантування і розміщення Є. здійснюють, як правило, емісійні синдикати, в яких представлені банки, кредитні установи, брокерські фірми кількох країн; 3) емісію Є. порівняно з іноземними облігаціями значно менше регулює держава; 4) відсоток за купоном виплачується тримачу Є. у повному обсязі без стягнення податку, на відміну від звичайних облігацій. Поряд із звичайними “прямими” облігаціями використовуються зобов’язання з “плаваючою” відсотковою ставкою, “конвертовані облігації” та ін. Доступ позичальників на ринок Є. обмежений і диференційований. Країни, що розвиваються, отримують лише 10% позик від щорічної суми євроемісій і платять вищі відсотки, ніж розвинені країни. Є. випускають на пред’явника і в декілька етапів. Позики продає група банків країн, які їх випускають, останні – банкам – андеррайтерам і продавцям, а ті, своєю чергою, дилерам та інвесторам. Активним учасником на ринку Є. з 1997 є і Україна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Єврооблігації - Економічний словник