Європейський центральний банк (ЄЦБ)

Європейський центральний банк (ЄЦБ) – головний елемент Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), як юридична особа виконує базові функції, надає консультації національним державам та наднаціональним органам щодо економічної оцінки законів та інших юридичних норм ЄС, а також щодо валютної, цінової політики відповідним органам. Діяльність ЄЦБ базується на принципі незалежності від національних держав та наднаціональних органів у прийнятті рішень, що передбачає передусім відсутність примусу щодо покриття їх внутрішніх і зовнішніх боргів. Вищий орган ЄЦБ – Управлінська рада, до якої входять члени правління ЄЦБ та керівники центральних банків країн – учасниць. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів, кожний член управлінської ради має лише один голос. Головне завдання правління ЄЦБ – втілення на практиці директив та рішень Управлінської ради, що передбачає залучення до їх виконання центральних банків країн ЄС. Головною метою діяльності ЄЦБ, а також Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) є підтримання стабільності цін (передбачає можливість зростання гармонізованого індексу цін на споживчі товари до 2% на рік). Для досягнення цієї мети необхідними є такі кроки. По-перше, обгрунтування і проведення єдиної грошово-кредитної політики, яка повинна відповідати принципам соціальної ринкової економіки, оптимального поєднання ефективності і вартості, узгодження з рішеннями ЄСЦБ, безперервності та ін., за допомогою тих самих важелів, які використовували більшість центральних банків країн ЄС до цього. По-друге, зберігання та управління офіційними валютними резервами країн – учасниць, а також проведення валютних операцій. При цьому внесок кожного центрального банку до загального капіталу ЄЦБ визначається його часткою в цьому капіталі. Згідно зі статутом ЄЦБ, національні центральні банки передають валютні резерви на загальну суму 50 млрд. євро на кредитній основі, причому після 1999 (коли загальна сума резервів становила 39,5 млрд. євро) ця сума може збільшуватись. У структурі валютних резервів ЄЦБ 85% становить валюта, а 15% – золото. Найбільша частка у цих резервах Німеччини (24,5%), Франції (16,8%), Італії (14,9%) і Великобританії (14,7%), найменша – Люксембурга (0,15%). По-третє, забезпечення безперебійного і чіткого функціонування та розвитку платіжних розрахункових систем. Основними функціями ЄСЦБ є такі: 1) емісія банкнот і монет; 2) співробітництво у сфері банківського нагляду; 3) надання консультацій Раді Європи або урядам країн – учасниць ЄС з проблем грошового обігу, стабільності фінансових ринків та ін.; 4) збір і систематизація статистичних даних. Власний капітал ЄЦБ становить 5 млрд. євро і у разі необхідності може збільшуватись. Основними інструментами грошової політики ЄСЦБ є проведення операцій на відкритому ринку, регулювання відсоткової ставки шляхом здійснення депозитно-кредитних угод і встановлення мінімальних резервних вимог для кредитних інститутів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Європейський центральний банк (ЄЦБ) - Економічний словник