З’їзд

Політологічний словник

З’їзд (congress, conference, convention) – зібрання представників тих чи інших політичних організацій, партій, груп населення або їх повноважних представників з метою спроби дійти спільної думки в певному питанні, сформулювати таку думку, досягти домовленості, ухвалити спільне рішення, прийняти резолюції, інші документи, які б стали керівництвом до дії багатьох людей. 3. політичних партій, об’єднань, рухів, як правило, проводяться згідно з порядком і особливостями, які обумовлені програмами, статусами, іншими документами таких організацій (йдеться про терміни, порядок та регламент проведення 3., їх повноваження тощо).

Рябов С. Г. Політологія: Словник понять і термінів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2001; Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. – М” 1993.

С. Рябов

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

З’їзд - Довідник з політології