ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема З ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ

§62. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

– Пригадайте, як діяльність людей впливає на водойми, повітря, грунти, рослинність.

ЯК ЛЮДИНА ЗМІНЮЄ ПРИРОДУ. На природу Землі відчутно впливає господарська діяльність людини: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт та інші галузі. Народжена природою і наділена розумом людина не тільки пристосувалася до навколишнього середовища, а й активно змінює його. Вже в давнину жителі великих держав докорінно змінили

долини річок Нілу, Тигру, Євфрату, Інду.

На думку вченого-природознавця Володимира Вернадського, в останні століття людину можна порівняти з найбільшою геологічною силою, а її господарську діяльність – з процесами, по­тужнішими за природні. Вплив господарської діяльності часто негативний і позначається на всіх оболонках Землі: літосфері, гідросфері, атмос­фері, біосфері. Забруднюються всі компоненти природи (повітря, вода, грунти), винищуються рослини і тварини.

Негативний вплив господарської діяльності помітний у всіх природних комплексах. Людина здавна вирубувала ліси, орала землі, прокладала канали. Були

збудовані міста, прокладені шляхи (мал. 306). Нині заглибини і підземні порожнини в літосфері за розмірами перевершили природні. Тиск будівель на поверхню спричиняє на схилах зсуви та обвали. Природний рослинний покрив і тваринний світ значно винищені. Усе це шкодить і самій людині. Прикладів можна наводити чимало.

Отже, господарська діяльність людини стала головною причиною змін усіх без винятку обо­лонок Землі, природних комплексів і природних компонентів.

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

Мал. 306. Природні комплекси докорінно змінені людиною

ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. У природному комплексі всі компоненти перебувають не тільки у тісному взаємозв’язку, а й у рівновазі. Зміна одного з них обов’язково позначиться на інших і призведе до зміни всього комплексу. Уявіть, що на схилах гір вирубали ліс. Що відбудеться? Ви­летять птахи, які гніздилися на деревах. Підуть або загинуть лісові тварини. Атмосфера недоотримає кисню, як наслідок – у ній збільшиться кількість вуглекислого газу. Поверхневі води стануть безперешкодно розмивати схили. Незакріплені корінням рослин породи можуть зрушити і призвести до зсувів.

Так виникають екологічні проблеми – проблеми, пов’язані з порушенням зв’язків у географічній оболонці. Тривожні повідомлення останнього часу про висихання Амазонки і сповіль­нення Гольфстріму, танення снігової шапки на Кіліманджаро, катастрофічні повені на річках Українських Карпат свідчать, що люди порушують зв’язки між природними компонентами. А це призводить до непоправної шкода і загрозливих наслідків. Екологічні проблеми у наш час стосуються кожного, незалежно від кольору шкіри, мови чи місця проживання. Щоб уникнути екологічних проблем, природні комплекси потрібно вивчати. Перш як втручатися в них, необхідно подумати про наслідки.

З кожним століттям водночас зі збільшенням населення посилюється і його вплив на природа. У наш час він набув таких величезних масштабів, що став відчутним не лише в окремих місцях, а й на всій планеті. Використовуючи при­родні багатства, людина створює нові речовини, не властиві географічній оболонці. Вона втручається в природні крутообіги. Наприклад, внаслідок зрошення земель, створення водосховищ, надмірного використання підземних вод змі­нюється кругообіг води. З’явилося поняття кругообіг сміття, а в океанах течії утворюють острови зі сміття.

Розв’язати проблеми забруднення довкілля можливо. Це багато е чому залежить від використання екологічно чистої енергії Сонця, вітру, припливів і відпливів, тепла земних надр.

Отже, географічна оболонка – це ще й сфера взаємодії при­роди і суспільства. У її межах господарська діяльність людини стала головним чинником розвитку. Тому суспільство в наш час відповідає за подальший розвиток своєї планети. Кожному землянинові варто пам’ятати, що географічна оболонка – це середовище нашого існування. З повітрям, водою, лісами, морями, корисними копалинами. З її беззахисною перед хижацьким винищенням земною красою.

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

Зсув – наслідок знищення рослинності на схилах

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

Сміття, що його повернув океан Викинути сміття неможливо

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

З точки зору нашої планети сміття неможливо викинути геть. Тому що “геть” немає

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Головною причиною негативних змін, що відбуваються в географічній оболонці, є господарська діяльність людини.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Як впливає на природні компоненти господарська діяльність людини? Наведіть приклади її негативного впливу в своїй місцевості.

2. Чому виникає необхідність охороняти природу?

3. Що породжує екологічні проблеми?

4. Чи змінилися ваші уявлення про географію як науку після вивчення географії у б класі?

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема: Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

1. Уважно розгляньте мал. 307,308. Чи знаєте ви, чому на вулицях європейських міст стоїть кілька різних сміттєвих контейнерів? Чому важливо розділяти сміття?

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

Мал. 307

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

Мал. 308

2. Користуючись словником, дізнайтеся, що означають слова утилізація і рециклінг. Використайте ці слова як ключові для пошуку в Інтернеті способів переробки побутових відходів.

3. Що означає значок побутових відходів?ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА Як таке маркування пов’язане з утилізацією

4. Зробіть невелику презентацію (4-6 слайдів) на тему “Відходи – в доходи”.

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вивчаючи географію у 6 класі, ви напевно переконалися, що це не тільки наука. Географія є частиною загальнолюдської культури. Вона допомагає кожному усвідомити, що долі людей і природи – єдині, що Земля у нас – одна. Нині перед землянами постало чимало проблем. Усі разом ми мусимо подбати про їх розв’язання. Разом необхідно берегти планету, яка так щедро поділилася з нами своїми багатствами і красою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА - Географія