Задачі з буквеними даними

Задачі з буквеними даними

1

Знайди значення виразів, якщо с = 276, k = 148.

(с + k) : 8 (с – k) : 16 с ∙ 3 – k : 37

2

Добери вираз до тексту кожної задачі. Знайди значення обраних виразів, якщо а = 756, b = 84.

□ 1) Майстер виготовив а деталей, а учень – b деталей. Усі деталі вони розклали у 12 ящиків, порівну в кожний. Скільки деталей у кожному ящику?

□ 2) Майстер виготовив а деталей, а учень – у b разів менше. Усі деталі вони розклали порівну в 51 коробку. Скільки деталей у кожній коробці?

□ 3) Майстер виготовив а деталей, а учень – у b

разів менше. Сорок п’ята частина всіх деталей виявилася бракованою. Скільки якісних деталей виготовили майстер і учень разом?

(а + а : b) : 51 а : 51+ а : b: 51

(а + а : b) – (а + а : b) : 45

А : 12 + b : 12 (а + b) : 12

3

Зістав подані задачі. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність вплине на розв’язання задач? Запиши розв’язання кожної задачі виразом двома способами. Знайди значення виразів, якщо а = 108.

□ 1) Чотирма екскаваторами за 9 годин викопують а м траншеї. Скільки метрів такої траншеї можна викопати одним екскаватором за 20 годинроботи?

□ 2) Чотирма екскаваторами за 9 годин викопують а м траншеї. За скільки годин

можна викопати 60 м такої траншеї одним екскаватором?

Задачі з буквеними даними

4

Виконай ділення письмово, перевір результати.

918 : 54 252 : 42 540 : 36 912 : 48

375 : 25 308 : 28 918 : 34 432 : 24

5

Віднови розв’язання.

Задачі з буквеними даними

6

Розв’яжи рівняння.

(72 : 6) ∙ р = 84 29 + (с – 25) = 56 – 9

Х : (288 : 32) = 16 (74 – n) : 4 = 144 : 36

7

Знайди деякі розв’язки кожної нерівності.

48 : р < 4 120 - k > 38 с ∙ 5 < 65

120 : х > 24 72 – b < 43 375 + а > 700

8

□ Дачна ділянка огороджена парканом. Сітка тримається на 12 стовпах. Скільки проміжків між стовпами?

Задачі з буквеними даними

9

Попрацюй із календарем. Полічи кількість твоїх вихідних днів узимку. Накресли та заповни таблицю.

Місяць

Кількість вихідних днів

Усього

Задачі з буквеними даними

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Задачі з буквеними даними - Математика