Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху
1

Обчисли.

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху

2

Поясни, як ти розумієш: швидкість руху зебри дорівнює 25 м/хв; легкового автомобіля – 120 км/год.

3

Визнач, із якою швидкістю рухається ворона, якщо вона щосекунди пролітає 12 м.

4

Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи усно можливі обернені задачі.

□ Підводний човен проплив 874 км за 23 год. З якою швидкістю рухався підводний човен?

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху

5

□ 1) Лижник рухається зі швидкістю 16 км/год. Скільки

кілометрів подолає лижник за 2 години? Зістав задачі 1 і 2. Що незвичайного в задачі 2? Як доцільно міркувати в ході її розв’язання?

□ 2) Лижник рухається зі швидкістю 16 км/год. Скільки кілометрів він подолає за 15 хвилин?

Сергійко вважає, що на запитання задачі 2 відповісти не можна, оскільки лижник долає щогодини 16 км, а запитується про шлях, подоланий ним за час, який менший ніж 1 година.

Наталка з ним не погодилась. Вона міркувала так: 15 хвилин менше, ніж 1 година, в 4 рази, тому й відстань, яку подолає лижник, так само менша в 4 рази.

Чи погоджуєшся ти з Наталкою? Розв’яжи задачу 2.

1 год – 16 км

15 хв –

?

6

Зістав подану задачу із задачею 2 у завданні 5. Чи можна міркувати аналогічно, розв’язуючи ці задачі?

□ Велосипедист їде зі швидкістю 14 км/год. За який час він проїде 7 км?

1 год – 14 км

? – 7 км

7

Знайди значення виразів.

(93 715 – 48 837) : 1 + 903 742 ∙ (41 086 – 41 086)

920 764 ∙ 1 – (74 530 : 74 530) ∙ 517 039

8

Знайди хоча б один розв’язок кожної нерівності.

53 – k > 39 d+ 47 > 62 с – 24 < 18

9

Розв’яжи рівняння.

А – 34 = 64 : 4 9 ∙ с = 730 – 370 х : (560 : 280) = 14

10

Доповни рівняння цифрами, розв’яжи рівняння.

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху

11

Віднови розв’язання.

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху

12

□ У клітці сидять кролики та фазани. У тварин разом 35 голів і 94 лапи. Скільки окремо в клітці кроликів і скільки – фазанів? (Це старовинна китайська задача, яку можна розв’язати методом припущення.)

Миколка вважає за доцільне порахувати кількість кінцівок у всіх тварин, припустивши, що вони мають їх однакову кількість (по 2 кінцівки або по 4), і встановити різницю між одержаним числом і даним. Спробуй скористатися міркуваннями хлопчика.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху - Математика