ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

УРОК 21. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Тема. Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні показники. Кліматичні карти.

Навчальна мета: сформувати уявлення про вплив основних чинників кліматоутворення на кліматичні показники в межах України; показати особливості розподілу показників клімату територією країни; систематизувати знання про кліматичні особливості країни,

вивчаючи її кліматичне районування; продовжити вдосконалення навичок роботи з кліматичними картами.

Тип уроку: комібнований.

Обладнання: підручник, атлас, карта кліматичних поясів світу, кліматичні карти світу та України.

Опорні та базові поняття: клімат, чинники клімату, температура, опади, коефіцієнт зволоження, кліматичний пояс, кліматична область.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Використовуючи контур України, схематично покажіть, які типи повітря і звідки проникають на її територію

2. Пофантазуйте, які кліматичні зміни відбулися б на території

України, якщо Карпати розміщувалися б на сході (не змінюючи напрямку протяжності хребтів), на півночі (при протяжності хребтів із заходу на схід).

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– За картою кліматичних поясів визначте, в межах якого кліматичного поясу лежить більша частина території України.

– Назвіть показники, за якими можна відрізнити типи клімату.

– Якими видами умовних позначень зазвичай позначають на картах показники температур, опадів, вітри, атмосферний тиск?

– Назвіть закономірності розподілу температур, тиску, хмарності на Землі.

– Назвіть якомога більше чинників, що будуть сприяти випаданню опадів. Відразу виділяйте ті, що матимуть значення й для території України.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Наступного року, вивчаючи господарство нашої держави, ми будемо говорити про спеціалізацію рослинництва сільського господарства, про те, які області України якої продукції більше вирощують. А залежить це передовсім від кліматичних показників, значення яких для України ми з’ясуємо сьогодні.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Режим і розподіл температур

У теплий період температури повітря над територією України обумовлені в основному радіаційним чинником, тобто змінюються в широтному напрямку. Додатковий вплив циркуляційних процесів й особливостей підстилаючої поверхні обумовлює зростання липневих ізотерм з півночі – північного заходу на південь – південний схід (тут зафіксований і температурний максимум).

У холодний період більший вплив мають циркуляційні процеси, тому температури вище на південному заході – заході, які зазнають більше впливу теплих повітряних мас з Атлантики й Середземного моря. Менші температури на північному сході – сході (зафіксований і температурний мінімум), що обумовлено зменшенням впливу Атлантики, збільшенням – Азіатського максимуму.

Середньорічні амплітуди температур зростають із заходу на схід (збільшення континентальності клімату).

2. Режим і розподіл опадів

Переважають фронтальні опади, в горах – орографічні. Більша кількість опадів випадає в літній період, на півдні – майже рівномірно протягом року, на ПБ Криму – взимку. Кількість опадів зменшується з північного заходу – півночі (600 – 650 мм) на південь – південний схід (400 – 300 мм). Максимум опадів у Карпатах (до 2000 мм) і Кримських горах (до 1100 мм).

3. Ступінь зволоження території

Відображає коефіцієнт зволоження (К)

К = кількість опадів / випаровуваність

Випаровуваність – це максимально можлива кількість води (не обмежена запасами вологи), що може випаруватись з поверхні за певної температури. Якщо К > 1 – зволоженість надлишкова, К = 1 – норма, К < 1 - недостатня.

4. Загальна характеристика клімату

На території України помірно континентальний тип клімату. Континентальність зростає з північного заходу – заходу на південний схід – схід. Виділяють кліматичні області: Атлантико-континентальну (підобласті – Рівнинна, Закарпатська, Українських Карпат); Континентальну; ПБК.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– В якому напрямку зростає континентальність клімату України?

– Назвіть райони України, де спостерігаються:

А) найбільші показники сумарної сонячної радіації;

Б) найнижчі та найвищі середньомісячні температури;

В) найбільша й найменша кількість опадів;

Г) показники коефіцієнта зволоження 0,8-1,0;

Д) найменші показники коефіцієнта зволоження.

– За допомогою карт атласа порівняйте кліматичні показники двох віддалених одне від одного міст України.

– Для яких видів діяльності клімат України є сприятливим, а для яких ні?

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. На контурній карті відобразити кліматичні показники своєї області і тих, що сусідять з нею.

3. Підготувати повідомлення про небезпечні погодні явища у своїй місцевості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ - Плани-конспекти уроків по географії