ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НЕМЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НЕМЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

Цілі: формувати знання про елементи-неметали, їх положення в періодичній системі, особливості простих речовин-неметалів, їх поширення в природі, застосування, властивості, значення озонового шару для життя організмів на Землі; формувати вміння пояснювати на прикладах поняття “алотропія”, “адсорбція”, складати рівняння реакцій, що характеризують основні властивості неметалів.

Обладнання:

роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: вступне повторення, вивчення нового матеріалу (основний об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, робота в парах, лабораторна робота, доповіді учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями

1. Як класифікують речовини?

2. На які групи поділяють прості речовини?

3. Як змінюються неметалічні властивості в межах періоду?

4. Як змінюються неметалічні властивості в межах головної підгрупи?

III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети

уроку

Прості речовини поділяють на дві групи: метали й неметали.

Хімічні елементи також поділяють на металічні й неметалічні.

Проблема: За якими ознаками відбувається цей поділ? Розібратися з цим питанням ми спробуємо на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Лекція з елементами бесіди

1. Положення елементів-неметалів у Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

2. Особливості електронної будови атомів елементів-неметалів (на прикладі Оксигену, Хлору, Карбону).

3. Елементи-неметали утворюють прості речовини-неметали.

4. Явище алотропії.

Алотропія – явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, різних за властивостями й будовою. Самі речовини називаються алотропними формами (модифікаціями).

Алотропні модифікації Оксигену – кисень (O2) та озон (О3). Алотропні модифікації Карбону – алмаз, графіт і карбін.

Робота з підручниками (по варіантах)

I варіант – порівняння властивостей кисню й озону.

II варіант – порівняння властивостей алмазу, графіту й карбіну.

Повідомлення та презентації одного-двох учнів, які підготувалися заздалегідь

1. Озоновий шар, його значення для життя організмів на Землі.

2. Поширення неметалічних елементів у природі.

3. Застосування неметалів.

4. Адсорбція.

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів

(Можна використати ЕЗНП “Віртуальна хімічна лабораторія”.)

У ході виконання роботи учні описують фізичні властивості неметалів, які доповнюються розповіддю вчителя.

Виготовлення опорного конспекту “Хімічні властивості неметалів”

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НЕМЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НЕМЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

V. Закріплення знань

Робота в парах

Скласти рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості сірки та фосфору.

VI. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НЕМЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ - Плани-конспекти уроків по хімії