Загальна характеристика підгрупи бору – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.10. Загальна характеристика підгрупи бору

Головну підгрупу III групи (підгрупу бору) складають елементи бор, алюміній, галій, індій і талій. Деякі властивості цих елементів наведено у табл. 13.3.

Таблиця 13.3. Властивості елементів підгрупи бору

Властивості

В

АІ

Ga

In

ТІ

1.

Порядковий номер

5

13

31

49

81

2. Валентні електрони

2s22p1

3s23p1

4s24p1

5s25p1

6s26p1

3. Енергія іонізації атома R -> R3+, еВ

71,35

53,20

57,20

52,69

56,31

4.Відносна електронегативність

2,01

1,47

1,82

1,49

1,44

5. Ступінь окиснення у сполуках

+3, – 3

+3

+3

+3

+ 1, +3

6. Радіус атома, нм

0,091

0,143

0,139

0,116

0,171

Усі

елементи підгрупи належать до p-елементів (див. табл. 13.3, п. 2). їх атоми на зовнішньому енергетичному рівні мають по три електрони (s2р1 ), чим пояснюється подібність ряду властивостей. У хімічних сполуках ці елементи виявляють ступінь окиснення, що дорівнює +3 (бор також і -3), хоча для талію, стійкішим є ступінь окиснення +1. Металічні властивості елементів підгрупи бору виражено значно слабше, ніж елементів підгрупи берилію. Так, елемент бор, який у періоді розташований між берилієм та карбоном, належить до елементів-неметалів. Він має найбільшу енергію іонізації атома (див. табл. 13.3, п. 3). Всередині підгрупи зі зростанням заряду ядра енергія іонізації атомів зменшується і металічні властивості елементів посилюються. Алюміній – вже метал, але не типовий. Його гідроксид має амфотерні властивості. У талію металічні властивості виражено сильніше, а в ступені окиснення +1 він близький до елементів-металів підгрупи літію.

Всі елементи підгрупи бору утворюють оксиди типу R2O3. їм відповідають гідроксиди складу R(OH)3. Крім бору, у водних розчинах вони можуть перебувати у вигляді гідратованих іонів R3+. Бор – кислотоутворюючий елемент.

І Із металів головної підгрупи III групи найбільше значення має алюміній.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальна характеристика підгрупи бору – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП - Довідник з хімії