Загальна характеристика рослин

Розділ 1 РОСЛИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

4. Загальна характеристика рослин РОСЛИНИ

Рослини – це діти Землі та Сонця.

Основне поняття: РОСЛИНИ

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Коли ми згадуємо про рослини, передусім уявляємо собі ліс, поле, луки, степові або гірські пейзажі чи міський парк, сад. З досвіду життя і навчання в початковій школі ви вже маєте певні знання про рослини. Тепер ви їх систематизуєте, розширите та поглибите.

Як же ми впізнаємо рослини? Так, за зовнішнім виглядом. Передусім рослини не рухаються активно, тобто

не можуть самостійно пересуватися, і мають зелений колір. Кольору їм надає речовина хлорофіл. Хлорофіл утворюється в клітинах рослин на світлі. Завдяки хлорофілу рослини здатні використовувати сонячну енергію, утворювати з неорганічних речовин органічні. Органічними речовинами живляться всі інші живі істоти, у тому числі й людина. Крім того, рослини також виділяють у повітря кисень, без якого не можуть жити живі організми.

Царство Рослини представлене різноманітними формами організмів – від одноклітинних мікроскопічних рослин (більшість водоростей) до гігантських дерев, які можуть мати стовбур завтовшки

10-12 м (баобаб, секвоя) і сягати 100-135 м заввишки (евкаліпт, секвоя).

Дуже важливою ознакою рослин є автотрофне живлення – здатність самостійно утворювати органічні речовини з неорганічних, використовуючи для цього енергію Сонця. Тільки в рослин є целюлозна клітинна оболонка й запасна речовина – крохмаль. Тільки рослини мають цикл відтворення, у якому чітко чергуються два покоління (статеве й нестатеве). Цикл відтворення – це сукупність усіх етапів (фаз) життя рослини, від проростання до відмирання. Вивчаючи царство Рослини, ви детально ознайомитеся з цими ознаками. Серед рослин існує незначна частина організмів, які, пристосовуючись до виживання, перейшли знову, як бактерії, до гетеротрофного живлення, тобто живлення готовими органічними речовинами.

Загальна характеристика рослин

Іл. 4.1. а – Вінсент ван Гог. Іриси; б – ірис флорентійський

Загальна характеристика рослин

Іл. 4.2. Будова квасолі

Перші рослини з’явилися дуже давно, понад 2500 млн років тому. Це були водорості, які поступово опанували Світовий океан. На суходолі рослини з’явилися значно пізніше, близько 450 млн років тому. Про це свідчать знайдені в породах відбитки рослин і спор.

Царство Рослини умовно поділяють на нижчі та вищі рослини. До нижчих відносять водорості, тіло яких не почленоване на органи й називається шоломом. До вищих рослин відносять наземні рослини, тіло яких можна поділити на корінь і пагін. Основними частинами пагона є стебло та листки. Таку будову рослини називають листкостебловою (іл. 4.2). Наука, що займається вивченням царства Рослини, називається ботанікою. Вивчення царства Рослини розпочинається з ознайомлення з клітиною.

ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ

Які найзагальніші ознаки притаманні рослинам?

Тіло рослини складається з однієї чи багатьох клітин, які мають ядро. У багатоклітинних рослин існують групи клітин, які здійснюють ті чи інші процеси життєдіяльності: одні з них забезпечують ріст, інші – живлення тощо. Групи клітин, які мають спільне походження, подібну будову й виконують однакові функції, називають тканинами. З тканин побудовані органи. Більшість рослинних організмів за типом живлення є автотрофами, тобто вони здатні утворювати органічні речовини з неорганічних, використовуючи енергію Сонця. Як і будь – який організм, рослина дихає. Іншою не менш важливою ознакою рослинних організмів є те, що вони ведуть прикріплений спосіб життя. До того ж рослини мають необмежений ріст, тобто вони ростуть протягом усього життя. Отже, найзагальнішими ознаками рослин є клітинна будова, автотрофний тип живлення, дихання, прикріплений спосіб життя та необмежений ріст.

Які особливості процесів життєдіяльності рослин?

Одним із найважливіших процесів життєдіяльності рослин є обмін речовин і перетворення енергії. Це дуже складні й до цього часу недостатньо вивчені процеси. Добре відома лише послідовність цих процесів. Спочатку – надходження до рослини речовин із довкілля. Далі – їхнє перетворення в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Нарешті – виведення з організму кінцевих продуктів життєдіяльності (іл. 4.3). До рослинного організму надходять неорганічні речовини – вода, кисень, вуглекислий газ, мінеральні речовини. Рослина може їх використати тільки в розчиненому або газоподібному етапі. У клітинах рослин із неорганічних сполук утворюються органічні – вуглеводи, білки, жири тощо. Саме органічні речовини витрачаються на процеси життєдіяльності її забезпечують рослинам ріст, розвиток, розмноження, дихання тощо. При цьому органічні речовини зазнають перетворень, унаслідок яких утворюються вода, вуглекислий газ, деякі інші речовини, що виділяються в довкілля. Утворення органічних речовин із неорганічних відбувається в рослинній клітині в хлоропластах під час фотосинтезу. Для цього, як вам вже відомо, рослини використовують енергію Сонця. Саме фотосинтез і забезпечує автотрофне живлення. Розпад складних органічних речовин до простіших відбувається в клітині під час дихання. При цьому вивільнюється енергія, яку клітина використовує для забезпечення інших процесів життєдіяльності. Для рослин характерне повітряне та мінеральне живлення. Повітряне живлення здійснюється шляхом надходження в листки вуглекислого газу, а мінеральне – забезпечується надходженням води й мінеральних речовин через корінь.

Загальна характеристика рослин

Іл. 4.3. Основні процеси життєдіяльності рослин

Завдяки росту рослини реагують на зміну умов довкілля, формують значну листкову поверхню для фотосинтезу та розгалужену кореневу систему для поглинання води й мінеральних речовин. Транспорт речовин по рослині здійснюється за допомогою провідних тканин (іл. 4.4).

Чим зумовлена велика різноманітність рослин?

Рослини відрізняються одна від одної за кількістю клітин, особливостями будови й життєвих функцій, тривалістю життя тощо (іл. 4.5). За кількістю клітин рослинні організми бувають одноклітинні (хламідомонада), колоніальні (вольвокс) і багатоклітинні (вишня). За зовнішнім виглядом виокремлюють дерева (з одним здерев’янілим стеблом), кущі (з декількома здерев’янілими стеблами) і трави (з м’якими соковитими стеблами). За тривалістю життя рослини поділяють на одно-, дво – і багаторічні. Дерева іі кущі – багаторічні рослини (деякі дуби живуть понад тисячу років). Серед трав є: багаторічні (конвалія, кульбаба, кропива тощо), однорічні (просо, овес, чорнобривці тощо) та дворічні (морква, капуста, буряк тощо).

Отже, велика різноманітність рослин зумовлена умовами існування, їхньою здатністю пристосовуватися до умов довкілля та тривалим історичним розвитком.

Загальна характеристика рослин

Іл. 4.4.

Загальна характеристика рослин

Загальна характеристика рослин

Іл. 4.5. Різноманітність рослин за кількістію клітин: 1 – вольвокс;

2 – хламідомонада; З – гілка вишні

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальна характеристика рослин - Біологія