Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Дієприслівником називається особлива незмінювана форма дієслова, що, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово.

Наприклад: Плавці мчали до берега, Захлинаючись водою, Пробиваючись крізь кригу (Ю. Яновський).

У цьому реченні основна дія виражена особовою формою дієслова Мчали, а додаткові дії – незмінними формами Захлинаючись і Пробиваючись. Дієприслівники Захлинаючись і Пробиваючись

пояснюють дієслово, що означає основну дію, – Мчали (як мчали? захлинаючись водою, пробиваючись крізь кригу).

Дієприслівник поєднує ознаки дієслова і прислівника, тому й називається дієприслівником.

Подібно до інших дієслівних форм дієприслівник зберігає значення виду і перехідності/неперехідності того дієслова, від якого утворюється. Наприклад: Іти – ідучи (недоконаного виду, неперехідний); Прочитати – прочитавши (доконаного виду, перехідний).

До дієслівної ознаки дієприслівника належить здатність керувати залежними іменниками і займенниками (Зустрічати поїзд – зустрічаючи поїзд, побачити

її – побачивши її) та означатися прислівниками (Повільно йти – йдучи повільно, дуже втомитися – дуже втомившись).

До прислівникових ознак дієприслівника належать незмінюваність і синтаксична роль обставини. Наприклад: Собака теж зробився невеселий і, Покрутившись, знехотя потюпав геть (О. Довженко).

Дієприслівник разом із залежними словами утворює Дієприслівниковий Зворот, який у реченні також виступає обставиною. Натрудившись у квітні, перецвівши у маю, йдуть дерева передлітні в повінь лагідну свою (М. Рильський). Отак сплелись життя і пісня, Переливаючись в одне (Б.-І. Антонич). Не знаючи броду, не лізь у воду (Народна творчість). Вони стали на поріг, Шукаючи очима дівчину (М. Стельмах). Не розбивши крашанки, не спечеш яєчні (Народна творчість).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль – Дієприслівник як особлива форма дієслова - Довідник з української мови