Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання

Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання (далі – збори) – одна з форм безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, складова частина системи місцевого самоврядування в Україні. У роботі зборів громадян села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку, іншого територіального утворення мають право брати участь громадяни, які досягли 18 років і постійно проживають на відповідній території. У разі, коли скликання зборів пов’язане з певними

організаційними труднощами, можуть скликатися збори (конференції) представників громадян вказаних територіальних утворень за нормами представництва, що визначаються органами, яким належить право скликати збори. Збори правомочні за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів (конференції) представників громадян – не менш як двох третин представників відповідних територій. Збори скликаються за необхідністю, але не менш як раз на рік головою ради або її виконавчим органом, громадськими комітетами і радами самоврядування,
а також за пропозицією не менш третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні, Ради народних депутатів, постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу, об’єднання громадян. До компетенції 3. належить розгляд будь-яких питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України. З розглянутих питань збори приймають рішення, обов’язкові для виконання органами територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території. Див. також Громадські комітети і ради самоврядування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання - Довідник з правознавства