ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ Й СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Лексикологія. Фразеологія

§ 9. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ Й СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Про слова, які закріпилися за певним стилем мовлення, зокрема за офіційно-діловим

ПРИГАДАЙМО. 1. Які слова називають стилістично забарвленими? 2. Які особливості офіційно-ділового стилю мовлення?

58

Виберіть із рядів синонімів слова, які недоречно вживати в науковому та офіційно-діловому стилях. Якого відтінку можуть надавати мовленню ці слова (позитивного чи негативного)? Зробіть висновок щодо вживання окремих слів у різних

стилях мовлення.

1. Пес, цуцик, псина. 2. Дітлахи, діти, мілкота. 3. Розчудесний, гарний. 4. Рюмсати, скиглити, ревти, плакати.

За вживанням розрізняють загальновживані (нейтральні) й стилістично забарвлені слова. Основу кожного стилю мовлення становлять загальновживані слова.

Стилістично забарвлені слова

Стилістично забарвленими називають слова, які вживають лише в окремих стилях мовлення або в одному з них. НАПРИКЛАД: знаменник, декларувати, жаднюга.

Стилістично забарвлену лексику поділяють на наукову, офіційно-ділову, суспільно-політичну, розмовну.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Розмовні слова надають

мовленню неофіційного звучання, тому є неприпустимими для офіційно-ділового та наукового стилів.

59

Випишіть стилістично забарвлені слова. У якому стилі може бути використане кожне з них? Укажіть серед виписаних слів запозичені.

Дорого, периметр, спортклуб, ледащо, комбайн, функціонувати, монітор, зирити, дивитися, низький, загальнонародний, велик, префікс, від футболити, військово-патріотичний, працювати, фотосинтез, вранці.

60

Хто зможе дібрати таку синонімічну пару, в якій одне слово було б стилістично забарвленим, а друге – загальновживаним?

Офіційно-ділова лексика

Офіційно-ділова лексика – це слова й усталені сполучення слів, які використовують у ділових паперах і в усному діловому спілкуванні (в установах та організаціях, у публічних виступах тощо). НАПРИКЛАД: заява, постановити, вищеназваний, взяти до уваги, доводити до відома.

Для такої лексики характерні однозначність сприйняття та відсутність емоційного забарвлення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Офіційно-ділова лексика не завжди доречна в розмовному мовленні.

61

І. Прочитайте слова й усталені сполучення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Прем’єр-міністр, секретар, приймальня, учнівський квиток, квитанція, заява, паспорт, посвідчення, план роботи, пропозиція, розглянути, вирішити, надати, вищезазначений, ухвалити закон, зарахувати на посаду, оголосити конкурс, докладати зусилля, обіймати посаду, давати згоду, вважати правильним, підбити підсумки, порушити питання, розглянути пропозиції, скасувати рішення.

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ Й СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА. ОФІЦІЙНО ДІЛОВА ЛЕКСИКА

II. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Запропонуйте однокласнику (однокласниці) одне з поданих слів (сполучень). Складіть і запишіть речення із запропонованим вам словом (сполученням).

62

І. Спишіть речення. Підкресліть офіційно-ділову лексику та поясніть її роль у мовленні.

1. На шкільних зборах ухвалено рішення взяти участь у міській виставці квітів. 2. Прошу підготувати пропозиції до 1 лютого поточного року. 3. Прошу опублікувати у вашій газеті моє оголошення. 4. Дозвольте ще раз подякувати вам за допомогу. 5. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

II. Знайдіть у першому реченні слова, у яких можливі чергування звуків.

63

Прочитайте речення. Які слова в них ужито недоречно? Відредагуйте усно речення.

1. Сашко, доведи, будь ласка, до відома вчителя, що я захворів. 2. Дівчинко, ти з якого питання плачеш? 3. Щойно від Дениса надійшла пропозиція піти на річку купатися. 4. Керівник школи звернувся до учнів з проханням не тупати по клумбах. 5. Інспектор погомонів зі школярами про заходи пожежної безпеки.

64

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Складіть діалог (6-8 реплік) в офіційно-діловому стилі, можливий в одній з описаних ситуацій (на вибір). Яких правил спілкування ви будете дотримуватися?

СИТУАЦІЯ 1. Ви прийшли записатися до бібліотеки. Повідомте мету свого візиту, а також на прохання бібліотекаря – своє прізвище та ім’я, дату народження, місце проживання (для оформлення картки читача). Розпитайте про години роботи закладу, правила користування літературою.

СИТУАЦІЯ 2. Ви зайшли в кабінет заступника директора школи, щоб замовити учнівський квиток. Повідомте мету свого візиту, розпитайте, чи треба приносити свідоцтво про народження, фотокартку. Дізнайтеся про правила користування учнівським квитком.

Культура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Брати участь порушити питання скасувати рішення давати згоду

Приймати участь підняти питання відмінити рішення давати добро

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ Й СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА - Українська мова